• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming activeren en deactiveren

De elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming dient om de ruiten en buitenspiegels snel van condens en ijs te ontdoen.

U kunt instellen of de automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming bij het starten van de motor al dan niet geactiveerd moet zijn. Met automatische inschakeling geactiveerd zal de elektrische verwarming starten, wanneer er gevaar bestaat voor ijsvorming of condens op de ruit. De elektrische verwarming wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer de ruit warm genoeg is en het ijs of de condens is verdwenen.

Tik op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op Klimaat.
Kies Automatische achterruitverwarming om automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming te activeren/deactiveren.