• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Hanteren van brandstof

Gebruik geen brandstof met een kwaliteit die slechter is dan de kwaliteit die door Polestar wordt aanbevolen, omdat dit een negatief effect heeft op het motorvermogen en het brandstofverbruik.

 Waarschuwing

Zorg altijd dat u geen brandstofdampen inademt of brandstofspatten in de ogen krijgt.

Bij brandstof in de ogen eventuele contactlenzen uitnemen en de ogen ten minste 15 minuten lang spoelen met een ruime hoeveelheid schoon water en medische hulp inroepen.

 Waarschuwing

Op de grond gemorste brandstof kan vlam vatten.

Heb nooit een ingeschakelde mobiele telefoon bij u als u staat te tanken. Door het belsignaal kan er vonkvorming ontstaan waardoor de benzinedampen ontsteken en dat kan tot brand en letsel leiden.

 Belangrijk

Door mengsels van verschillende soorten brandstoffen of het gebruik van niet aanbevolen brandstof vervallen de garanties van Polestar en evt. aanvullende serviceovereenkomsten. Dit geldt voor alle motoren.

Gerelateerde artikelen