Gebruiksvoorwaarden – polestar.com

Aanbieder van de website

Deze website wordt aangeboden door
Polestar Performance AB
Assar Gabrielssons Väg 9
SE-405 31 Göteborg

Zweden

T.a.v.: Customer care
Neem online contact met ons op: https://www.polestar.com/se/polestar-support/
Vestigingsland: Zweden
Commercieel registratienummer: 556653-3096
Btw-identificatienummer: SE556653309601

samen met

Polestar Automotive Belgium BV
Gare Maritime Picardstraat 11, 
bus 506
1000 Brussel
België

T.a.v.: Customer care
Neem online contact met ons op: https://www.polestar.com/polestar-support/
Vestigingsland: België
Commercieel registratienummer: 0737.385.783
Btw-identificatienummer: BE 0737385783

Voor zover van toepassing kan "Polestar" hierna verwijzen naar Polestar Performance AB, een of meerdere entiteiten binnen de Polestar Group of de Polestar Group als geheel.

Geen garanties enz.

Hoewel alle redelijke zorgvuldigheid is betracht om nauwkeurige informatie op deze website (de "site") te verstrekken, wordt deze op ‘as is’-basis aangeboden. Polestar is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die het gebruik van deze site of andere gelinkte websites kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s, gegevensverlies of anderszins, zelfs als Polestar uitdrukkelijk over de mogelijkheid van dergelijke schade is geïnformeerd.

Alle garanties en verklaringen op de site met betrekking tot producten en diensten van Polestar die je koopt of gebruikt, zijn onderhevig aan de voorwaarden die in het contract voor die producten of diensten overeengekomen zijn.

De informatie op de site kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op de site kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Verder behoudt Polestar zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in zijn producten en diensten, met inbegrip van de prijzen ervan, aan te brengen.

De informatie op de site kan verwijzen naar producten en diensten van Polestar die in jouw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Polestar van plan is om die producten en diensten in jouw land aan te kondigen of beschikbaar te stellen. Verder wijzen wij je erop dat bepaalde producten en diensten mogelijk alleen tegen meerprijs verkrijgbaar zijn en dat sommige informatie op de site mogelijk niet correct is als gevolg van productwijzigingen die na de introductie of laatste update van de site zijn doorgevoerd. Voor uitgebreide informatie over de producten en diensten die voor je verkrijgbaar zijn, neem je contact op met jouw Polestar dealer.

Ongevraagde ideeën enz.

Polestar waardeert inbreng vanuit zijn gemeenschap en staat open voor opmerkingen en feedback over de producten en diensten van Polestar. Polestar hanteert echter het beleid om geen informatie (zoals ideeën, voorstellen, suggesties en opmerkingen) te aanvaarden of anderszins in overweging te nemen, tenzij Polestar uitdrukkelijk daarom heeft verzocht. Dit beleid is bedoeld om misverstanden of geschillen te voorkomen, omdat Polestar of zijn leveranciers voortdurend nieuwe producten, diensten, functies, bedrijfsmodellen enz. ontwikkelen die vergelijkbaar of gelijk kunnen zijn aan de ideeën of informatie van anderen, zelfs als deze worden ontwikkeld zonder door die ideeën of informatie van anderen te zijn geïnspireerd.

Als je, ondanks het verzoek van Polestar om Polestar geen informatie toe te zenden, toch informatie naar Polestar zendt, zoals een idee, voorstel, suggestie, opmerking, enz. (gezamenlijk de "toezending"), dan stem je er, ongeacht eventuele in een begeleidend schrijven of anderszins kenbaar gemaakte voorbehouden van jouw kant, mee in:

  • dat de toezending of delen daarvan beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en niet in jouw eigendom;

  • dat Polestar geen enkele verplichting heeft (contractueel of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot verplichtingen om de toezending te bekijken dan wel erop te reageren en/of om de toezending vertrouwelijk te behandelen) ten aanzien van de toezending of delen daarvan;

  • dat Polestar niet aansprakelijk is voor gebruik of bekendmaking van de toezending of delen daarvan; en

  • dat Polestar het recht heeft om de toezending of delen daarvan onbeperkt te gebruiken op welke wijze dan ook en voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder een tegenprestatie of vergoeding aan u.

Specifieke software die op de site beschikbaar is

Alle software die op deze website beschikbaar kan zijn om te downloaden (de "software"), is het auteursrechtelijk beschermde werk van Polestar en/of zijn licentiegevers.

Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de software wordt geleverd of deel ervan uitmaakt ("licentieovereenkomst"). Tenzij anders bepaald door de licentieovereenkomst mag de software alleen gedownload worden voor gebruik door eindgebruikers. Tenzij anders bepaald door de licentieovereenkomst mag de software bovendien uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de software beschikbaar is gesteld. Reproductie of herdistributie van de software die tegen de licentieovereenkomst indruist, is uitdrukkelijk verboden en kan tot civiel- en strafrechtelijke vervolging leiden.

Als dat al het geval is, wordt de software alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Met uitzondering van de garanties in de licentieovereenkomst wijst Polestar hierbij alle garanties met betrekking tot de software af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

Intellectuele eigendom

De inhoud van de site wordt door auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten beschermd. De inhoud van de site mag derhalve zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Polestar niet worden gereproduceerd of medegedeeld. Alle op de website getoonde handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van Polestar.

Referenties

De site kan referenties bevatten (bijv. door middel van een hyperlink, banner of knop) naar andere websites die gerelateerd zijn aan een specifiek aspect van de site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Polestar gerelateerd is aan deze andere websites en/of de eigenaars ervan. Polestar is daarom niet verantwoordelijk voor deze andere websites, ook niet voor de informatie op en andere inhoud van deze websites, en accepteert in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

Platform voor pre-owned Polestar wagens

Inhoud

Deze site biedt een platform waar gebruikers naar een pre-owned Polestar wagen kunnen zoeken, deze kunnen reserveren (door het betalen van een restitueerbare aanbetaling aan Polestar) en kunnen kopen van Polestar Pre-owned-partners waarna de wagen (i) hetzij op een gekozen locatie wordt afgeleverd; hetzij (ii) kan worden opgehaald op de locatie van de Polestar Pre-owned-partner (het "Polestar Pre-owned-platform" of "platform").

Polestar is slechts de aanbieder van het platform; Polestar is niet de verkoper van een pre-owned Polestar wagen en Polestar handelt ook niet namens en/of in naam van de Polestar Pre-owned-partner. De Polestar Pre-owned-partner is een onafhankelijke derde, zoals aangegeven op het platform, die het platform gebruikt om te adverteren voor pre-owned Polestar wagens en deze te verkopen. De mogelijkheid om op het platform pre-owned Polestar wagens te reserveren en kopen houdt geenszins een aanbod door Polestar in noch is Polestar op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de beschikbaarheid, verkoop en levering van de (gereserveerde) pre-owned Polestar wagens.

Reservering/aankoop van een pre-owned Polestar wagen

Wanneer de gebruiker het Pre-owned Polestar-platform bezoekt, heeft hij toegang tot de website van de landen die in de voettekst zijn aangegeven. Door op 'Zoeken naar Polestar' te klikken, verschijnt er een lijst van alle pre-owned Polestar wagens die in het gekozen rechtsgebied worden aangeboden; de gebruiker kan door de lijst bladeren. De gebruiker kan zijn voorkeuren aangeven met de 'filteroptie' (bijv. prijs, kilometerstand, kleur van exterieur/interieur, pakketten en wielen). Onder elke wagen staan de prijs, de datum van eerste registratie, de kilometerstand, de kleur, de pakketten en het vermogen van de wagen evenals de locatie van de Polestar Pre-owned-partner.

Door op knop 'Meer info' te klikken, die onder elke aangeboden wagen staat, worden meer specificaties van de wagen gegeven (bijv. geschatte levertijd, motorspecificaties en afbeeldingen van de wagen). Ook wordt informatie over financiering getoond.

Door op knop 'Nu reserveren' te klikken opent er een nieuwe pagina. Zodra de gebruiker naar deze pagina gaat, is de wagen gedurende 20 minuten niet beschikbaar voor andere gebruikers van het platform, zodat de gebruiker de gevraagde gegevens kan invoeren om de wagen te reserveren. Op deze pagina kan de gebruiker de leverdatum zien en de volledige orderspecificaties van die specifieke pre-owned Polestar wagen downloaden. Verder kan de gebruiker op deze pagina zijn klantgegevens invoeren. Deze worden gebruikt om de wagen te reserveren en een nieuwe Polestar ID aan te maken. Ingeval de gebruiker al een Polestar ID heeft, verschijnt er ook een link om in te loggen. Daarnaast kan de gebruiker op deze pagina de financiële gegevens invoeren die nodig zijn om de restitueerbare aanbetaling aan Polestar over te maken en de reservering te bevestigen. Zodra alle benodigde informatie is ingevoerd, wordt door middel van knop 'Reserveren' de Polestar ID aangemaakt (als die nog niet is aangemaakt) en verzekert Polestar dat de wagen gedurende 48 uur exclusief bij de Polestar Pre-owned-partner is gereserveerd. Pre-owned-e reservering houdt geen verplichting in voor de gebruiker om de wagen van de Polestar Pre-owned-partner te kopen.

Nadat je de pre-owned Polestar wagen hebt gereserveerd wordt er een bevestigingse-mail naar de gebruiker verstuurd en daarin is vermeld op welke datum de reservering verloopt. De bevestigingse-mail bevat ook een link naar het Platform voor pre-owned Polestar wagens waar de bestelling kan worden afgerond. Deze pagina bevat de bestelinformatie evenals de contractinformatie en de optie om het koopcontract met de Polestar Pre-owned-partner te genereren, waarna de gebruiker de koop van de pre-owned Polestar wagen kan afronden. Verder kan de gebruiker in dit deel de betaalinstructies downloaden. En ten slotte kan de gebruiker op deze pagina de overdracht en registratie van de wagen regelen. De bestelling is voltooid zodra de gebruiker het contract met de Polestar Pre-owned-partner heeft ondertekend en het volledige bedrag heeft voldaan. Vóór ondertekening van het contract rust er geen enkele koopverplichting op de gebruiker.

Nadat de reserveringstermijn van 48 uur is verstreken zal Polestar, ongeacht of de gebruiker al dan niet heeft besloten door te gaan met de bestelling, de aanbetaling binnen 24 uur restitueren.

Contact

Heb je vragen of klachten over deze site, neem dan contact met ons op via https://www.polestar.com/polestar-support/

Overig

Door deze site te bezoeken en te gebruiken stem je in met deze gebruiksvoorwaarden. De (beschikbaarstelling en het gebruik van de) site evenals de gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan Zweeds recht. Eventuele geschillen die voortkomen uit of anderszins gerelateerd zijn aan deze site en/of de gebruiksvoorwaarden ervan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Zweden. Ben je een consument, dan geniet je ook de bescherming van dwingende wettelijke bepalingen zoals die gelden in jouw woonplaats. Verder kan je eveneens bij de rechtbank van jouw woonplaats een vordering indienen om jouw rechten inzake consumentenbescherming in verband met deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.