Privacyverklaring – Testvoertuigen

20.11.2023

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt in verband met het gebruik van testvoertuigen op testcircuits en openbare wegen. Polestar maakt gebruik van de testvoertuigen voor het ontwikkelen, testen en certificeren van wagens en de functies ervan, waaronder de functies voor rijhulp en verbonden, gedeeltelijk geautomatiseerd en autonoom rijden. Voor deze doeleinden gebruiken we onze op de juiste manier gemarkeerde testvoertuigen om gegevens op te nemen van verschillende sensoren, waaronder video-opnamen van de voertuigomgeving en geluidsopnamen van het interieur van het voertuig.

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Gebruik van testvoertuigen op testcircuits en openbare wegen

DoelHet verzamelen van gegevens is noodzakelijk voor het ontwikkelen, testen en certificeren van wagens en de functies ervan, waaronder de functies voor rijhulp en verbonden, gedeeltelijk geautomatiseerd en autonoom rijden, om ervoor te zorgen dat Polestar-wagens voldoen aan de toepasselijke kwaliteits- en verkeersveiligheidsnormen.
Categorieën persoonsgegevens

Testvoertuigen zijn uitgerust met verschillende sensoren (zoals radar, ultrasone sensor, GPS/lokalisatie), microfoons en videocamera's. De omgeving van de testvoertuigen kan worden opgenomen in video- en audiobestanden, opgeslagen voor latere analyse en gecombineerd met andere sensorgegevens. De opnames van individuele weggebruikers, kentekenplaten of andere persoonsgegevens kunnen in deze video- en audiobestanden worden opgenomen.

We zijn niet geïnteresseerd in het achterhalen van uw identiteit en het systeem is niet voor dat doel geconfigureerd. Dit is immers niet nodig voor het ontwikkelen, testen en certificeren van wagens en de functies ervan, waaronder de functies voor rijhulp en verbonden, gedeeltelijk geautomatiseerd en autonoom rijden. Alle verkeersobjecten worden daarom alleen gecategoriseerd als wagens, motorfietsen, voetgangers, enz. De beelden worden niet gebruikt om de passerende voetgangers, de verschillende modellen van wagens of hun bestuurders te identificeren.

Rechtsgrond

Onze gerechtvaardigde belangen (GDPR, artikel 6.1 (f)) bij het ontwikkelen, testen en certificeren van wagens en de functies ervan, waaronder de functies voor rijhulp en verbonden, gedeeltelijk geautomatiseerd en autonoom rijden, om ervoor te zorgen dat Polestar-wagens voldoen aan de toepasselijke kwaliteits- en verkeersveiligheidsnormen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we uw belangen afwegen tegen de onze.

BEWARINGDe gegevens die in het kader van het gebruik van het testvoertuig worden verzameld, worden zo lang opgeslagen als nodig is voor ontwikkelings-, test- en certificeringsdoeleinden en in verband met kwaliteitsborgingsmaatregelen, waaronder langetermijnbewaking en ontwikkelingsdoeleinden.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)Polestar Performance AB

3. Hoe en met wie wij uw persoonsgegevens delen

Om veilige en betrouwbare algoritmen te ontwikkelen en te valideren voor de ontwikkeling van wagens en de functies ervan, waaronder de functies voor rijhulp en verbonden, gedeeltelijk geautomatiseerd en autonoom rijden, moeten we een grote hoeveelheid camera-, audio- en sensorgegevens analyseren. Om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten te garanderen, delen we uw gegevens met onze samenwerkingspartners.

Onze samenwerkingspartners zijn onder andere:

  • OEM-partners, om samen te werken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

  • leveranciers, waaronder aanbieders van ontwikkelings- en technologiediensten.

De overdracht van video-, audio- en sensorgegevens aan onze samenwerkingspartners is onderworpen aan contractuele waarborgen en kan alleen strikt worden gebruikt voor de door Polestar gespecificeerde doeleinden (d.w.z. voor ontwikkelingsdoeleinden op het gebied van gedeeltelijk en volledig geautomatiseerd rijden).

Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid, delen we uw gegevens ook met certificeringsinstanties en autoriteiten.

4. Overdracht van uw persoonsgegevens

We streven ernaar om uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. Als gegevens echter worden verwerkt in landen buiten de EU/EER, zorgen we ervoor dat hetzelfde hoge niveau van bescherming van toepassing is op uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming.

De instellingen van de Europese Unie hebben al een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bepaalde landen buiten de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zuid-Korea en Zwitserland. Aangezien het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is, is voor het verzenden van gegevens naar deze landen geen speciale goedkeuring en geen verdere bescherming nodig.

Als u de specifieke waarborgen voor de overdracht van gegevens naar andere landen wilt bekijken, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande communicatiekanalen.

5. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, vragen om correctie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens en tot slot kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Zweden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming (IMY). Een lijst van Europese toezichthoudende autoriteiten is hier beschikbaar.

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

6. Contactgegevens

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

7. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte privacyverklaring op de website te plaatsen. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in onze privacyverklaring, sturen we u een kennisgeving per e-mail. We raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.