Kestävä kehitys

Kestävä kehitys
Läpinäkyvyys

Haluamme olla täysin läpinäkyviä kestävän kehityksen toimistamme, jotta saat tarvitsemasi tiedot ja voit tehdä niiden pohjalta eettisiä päätöksiä.

Haluamme olla täysin läpinäkyviä kestävän kehityksen toimistamme, jotta saat tarvitsemasi tiedot ja voit tehdä niiden pohjalta eettisiä päätöksiä.

Läpinäkyvyyden voima

Kerromme läpinäkyvästi menetelmistämme ja edistyksestämme matkalla kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Pyrimme näin luomaan standardin, jota myös muiden vastaavia lupauksia antavien on noudatettava.

Aitoja edistysaskeleita
Avain aidon edistyksen saavuttamiseen on läpinäkyvyys, joka koskee kaikkea ilmastoneutraaliudesta tuotantoketjun jäljitettävyyteen ja ympäristömerkintöihin asti.

‏‏‎ ‎

Ilmastoneutraalius
Hiilijalanjäljen raportointi

Polestar 2:n elinkaariarviointi (LCA) paljastaa auton hiilijalanjäljen sen koko elinkaaren ajalta. Arviointi kattaa materiaalituotannon, valmistuksen, logistiikan, käyttövaiheen ja käytöstä poistamisen päästöt. Siinä kerrotaan myös käyttämästämme menetelmästä.

Katso lisätietoa elinkaariarvioinnista

Polestar 2:n elinkaariarvioinnit

Kerromme täysin läpinäkyvästi kaikista kasvihuonekaasupäästöistä kehdosta hautaan, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Julkaisimme vuonna 2020 Polestar 2:n julkaisuversion hiilijalanjäljen koko sen elinkaaren ajalta. Lisäksi julkistimme käyttämämme menetelmän kokonaisuudessaan.

Toimitusketjun jäljitettävyys
Raakamateriaalien eettinen hankinta

Pyrimme muuttamaan tapaa, jolla mineraaleja hankitaan ja käsitellään. Haluamme, että niitä louhitaan vastuullisesti ihmisoikeuksia, paikallisia yhteisöjä ja ekosysteemejä kunnioittaen. Jäljitämme tällä hetkellä kobolttia lohkoketjujen avulla. Sama tullaan tekemään myöhemmin myös muille riskimateriaaleille.

Lohkoketjuteknologian tuominen toimitusketjuun

Kumppanimme Circulorin tarjoaman lohkoketjuohjelmiston avulla voimme jäljittää koboltin tarkasti koko toimitusketjumme pituudelta. Tämä tarkoittaa, että voimme säännellä sen lähdettä sekä hankinta-, käsittely- ja kuljetusmenetelmiä.

Ympäristömerkintä
Tuotteiden ympäristöselosteet

Löydät tuotteiden ympäristöselosteet verkkosivuiltamme ja Polestar Space -tiloista. Ne sisältävät tällä hetkellä autojemme hiilidioksidipäästöt kehdosta portille ja jäljitetyt riskimateriaalit. Seuraava kehitysvaihe on lisätä näihin selosteisiin enemmän kestävän kehityksen tunnuslukuja esimerkiksi kierrätetystä sisällöstä.

Yllä olevassa kuvassa näkyvä luku viittaa Polestar 2 Long range Dual motor -versioon.

Näin määrittelemme kestävän kehityksen

Lähestymme kestävää kehitystä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta ja noudatamme Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Arvioimme jatkuvasti kaikkia materiaalejamme koskevia ongelmakohtia ja tartumme niihin. Näin varmistamme, että kuljemme kohti positiivista ympäristövaikutusta.

Lue lisätietoa kestävän kehityksen sanastosta

Polestarin vuosikatsaus 2020

Vuosikatsauksemme tarjoaa kaikki tiedot kestävän kehityksen strategiastamme, joka sisältää seuraavat neljä keskeistä tekijää: ilmastoneutraalius, kiertotalous, läpinäkyvyys ja osallisuus.

Lue arvostelu
Polestar © 2021 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: