Kestävä kehitys

Osallisuus ja moninaisuus ovat keskeisiä tekijöitä Polestarin suhtautumistavassa ihmisoikeuksiin. Pyrimme luomaan moninaisuuteen, tasa-arvoon ja kunnioitukseen perustuvan ympäristön koko toimitusketjussamme, omassa työyhteisössämme ja Polestarin asiakkaiden keskuudessa.

Osallisuus ja moninaisuus ovat keskeisiä tekijöitä Polestarin suhtautumistavassa ihmisoikeuksiin. Pyrimme luomaan moninaisuuteen, tasa-arvoon ja kunnioitukseen perustuvan ympäristön koko toimitusketjussamme, omassa työyhteisössämme ja Polestarin asiakkaiden keskuudessa.

Me Polestarilla katsomme osallisuuden tarkoittavan sitä, että eri taustan ja identiteetin omaavat ihmiset ovat tervetulleita, heitä arvostetaan, kunnioitetaan ja kuunnellaan ja heille annetaan mahdollisuus antaa myönteinen panos.

Osallisuutta edistävät aloitteet auttavat meitä edistämään muutosta ja puolustamaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia toimitusketjumme haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, organisaatiomme eri taustoista tulevien työntekijöiden ja eri puolilla maailmaa sijaitsevien asiakkaidemme osalta.

YK:n Agenda 2030:n mukaisesti ketään ei saa jättää syrjään, tämä koskee erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia koko arvoketjussamme.

YK:n Agenda 2030:n mukaisesti ketään ei saa jättää syrjään, tämä koskee erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia koko arvoketjussamme.

Tämän ihanteen saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka edellyttää sekä erilaisia aloitteita että valmiutta kuunnella ja sitoutua. Seuraavassa kuvaamme yksityiskohtaisesti keskeisiä aloitteita, jotka korostavat osallisuutta koskevaa kantaamme: eettiset liiketoimintakäytännöt, ihmisoikeudet toimitusketjussa sekä osallisuutta edistävä työympäristö ja asiakaskokemus.

Tämän ihanteen saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka edellyttää sekä erilaisia aloitteita että valmiutta kuunnella ja sitoutua. Seuraavassa kuvaamme yksityiskohtaisesti keskeisiä aloitteita, jotka korostavat osallisuutta koskevaa kantaamme: eettiset liiketoimintakäytännöt, ihmisoikeudet toimitusketjussa sekä osallisuutta edistävä työympäristö ja asiakaskokemus.

Polestar on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikilla liiketoimintansa osa-alueilla, ja se kannustaa noudattamaan sääntöjä ja kertomaan ongelmista. Käytämme erilaisia riskinarviointi- ja auditointijärjestelmiä voidaksemme tehokkaammin vähentää ja hallita toimittajien ja muiden kumppaneidemme riskejä. Omissa ja yhteistyökumppaneidemme sisäisissä toimintaohjeissa määritetään meitä ja yhteistyökumppaneitamme koskevat periaatteet. 

Polestar on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikilla liiketoimintansa osa-alueilla, ja se kannustaa noudattamaan sääntöjä ja kertomaan ongelmista. Käytämme erilaisia riskinarviointi- ja auditointijärjestelmiä voidaksemme tehokkaammin vähentää ja hallita toimittajien ja muiden kumppaneidemme riskejä. Omissa ja yhteistyökumppaneidemme sisäisissä toimintaohjeissa määritetään meitä ja yhteistyökumppaneitamme koskevat periaatteet. 

Jotkut suurimmista kestävään kehitykseen liittyvistä riskeistä ja ihmisoikeuksia koskevista haasteista ilmenevät nykyään toimitusketjussa, mukaan lukien mm. lapsityövoima, pakkotyö ja vaaralliset työolosuhteet.

Jotkut suurimmista kestävään kehitykseen liittyvistä riskeistä ja ihmisoikeuksia koskevista haasteista ilmenevät nykyään toimitusketjussa, mukaan lukien mm. lapsityövoima, pakkotyö ja vaaralliset työolosuhteet.

Tasapainotamme näitä riskejä toimitusketjussa syntyvien mahdollisuuksien kanssa ja pyrimme varmistamaan ihmisoikeudet samalla kun luomme työpaikkoja. Teemme tämän noudattamalla erilaisia toimintaperiaatteita ja yhteistyöaloitteita, kuten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita, ja vaadimme myös toimittajiltamme näiden periaatteiden noudattamista.

Tasapainotamme näitä riskejä toimitusketjussa syntyvien mahdollisuuksien kanssa ja pyrimme varmistamaan ihmisoikeudet samalla kun luomme työpaikkoja. Teemme tämän noudattamalla erilaisia toimintaperiaatteita ja yhteistyöaloitteita, kuten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita, ja vaadimme myös toimittajiltamme näiden periaatteiden noudattamista.

Käytämme vastuullisen hankinnan ja asianmukaisen toimittajien hallinnan avulla tietoja vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi ja edistymisen seuraamiseksi pitkällä aikavälillä.

Käytämme vastuullisen hankinnan ja asianmukaisen toimittajien hallinnan avulla tietoja vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi ja edistymisen seuraamiseksi pitkällä aikavälillä.

Keskitymme rakentamaan monimuotoista työvoimaa, johon kuuluu useita erilaisia taustoja ja näkökulmia omaavia ihmisiä. Olemme asettaneet keskeisiä painopisteitä, kuten osallistavan rekrytoinnin, henkilöstön sitouttamisen ja johtamisen.

Keskitymme rakentamaan monimuotoista työvoimaa, johon kuuluu useita erilaisia taustoja ja näkökulmia omaavia ihmisiä. Olemme asettaneet keskeisiä painopisteitä, kuten osallistavan rekrytoinnin, henkilöstön sitouttamisen ja johtamisen.

Tavoitteenamme on, että kaikki Polestarin työntekijät kokevat, että heidän työpanostaan arvostetaan ja heitä kuunnellaan, ja että he tuntevat olonsa mukavaksi ja itsensä osaksi työyhteisöä. Tämän vuoksi työntekijöitä kannustetaan kertomaan kaikista eettisistä ongelmista tai väärinkäytöksistä, ja he voivat aloittaa dialogin useiden eri kanavien, kuten SpeakUp-työkalun, kautta.

Tavoitteenamme on, että kaikki Polestarin työntekijät kokevat, että heidän työpanostaan arvostetaan ja heitä kuunnellaan, ja että he tuntevat olonsa mukavaksi ja itsensä osaksi työyhteisöä. Tämän vuoksi työntekijöitä kannustetaan kertomaan kaikista eettisistä ongelmista tai väärinkäytöksistä, ja he voivat aloittaa dialogin useiden eri kanavien, kuten SpeakUp-työkalun, kautta.

The Polestar Way on koko yrityksen kattava filosofiamme "digital first, human always".  Kaikki työntekijät saavat käytännönläheistä koulutusta siitä, miten asiakkaillemme luodaan kokemus, jossa ketään ei jätetä jälkeen.

The Polestar Way on koko yrityksen kattava filosofiamme "digital first, human always".  Kaikki työntekijät saavat käytännönläheistä koulutusta siitä, miten asiakkaillemme luodaan kokemus, jossa ketään ei jätetä jälkeen.

Avainasemassa on sen varmistaminen, että kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet koulutusta osallisuutta koskevissa asioissa ja että he voivat palvella erilaisia kävijöitä digitaalisissa ja fyysisissä tiloissamme. Polestar Space -tilat on suunniteltu siten, että ne ovat esteettömiä liikuntarajoitteisille asiakkaille, ja teemme pistotarkastuksia varmistaaksemme, että jokainen kävijä pystyy nauttimaan osallistavasta ja mukaansatempaavasta kokemuksesta.

Avainasemassa on sen varmistaminen, että kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet koulutusta osallisuutta koskevissa asioissa ja että he voivat palvella erilaisia kävijöitä digitaalisissa ja fyysisissä tiloissamme. Polestar Space -tilat on suunniteltu siten, että ne ovat esteettömiä liikuntarajoitteisille asiakkaille, ja teemme pistotarkastuksia varmistaaksemme, että jokainen kävijä pystyy nauttimaan osallistavasta ja mukaansatempaavasta kokemuksesta.

Polestarin toiminta perustuu läpinäkyvyyteen, rehellisyyteen ja vastuullisuuteen. Avoin viestintä on tässä avainasemassa. Lue konfliktimineraaleja koskeva raporttimme, nykyaikaista orjuutta koskeva lausunto sekä muita vastuullisuutta koskevia raportteja ja asiakirjoja.

Polestarin toiminta perustuu läpinäkyvyyteen, rehellisyyteen ja vastuullisuuteen. Avoin viestintä on tässä avainasemassa. Lue konfliktimineraaleja koskeva raporttimme, nykyaikaista orjuutta koskeva lausunto sekä muita vastuullisuutta koskevia raportteja ja asiakirjoja.

Raportit ja asiakirjat

Lisätietoa avaintekijöistä

Ilmastoneutraalius

Vaiheet, joilla pyrimme saavuttamaan tavoitteemme tulla täysin ilmastoneutraaliksi autonvalmistajaksi.

Lue lisää

Kiertotalous

Pyrimme jatkuvasti valmistamaan autoja, jotka kestävät pidempään ja joissa käytetään enemmän kierrätysmateriaaleja, jotta pääsemme lähemmäs tavoitetta täydellisestä kiertotaloudesta.

Lue lisää

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on yksi keskeisistä arvoistamme. Se on tehokas keino parantaa kestäviä toimintatapoja ja antaa asiakkaille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Lue lisää

Pysy ajan tasalla uusimmista Polestar-uutisista

Tilaa
Polestar © 2024 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus