Kestävä kehitys

Polestarin tavoitteena on valmistaa autoja, joissa käytetään vähemmän ensiömateriaaleja, joiden käyttöikä on pidempi ja joiden elinkaaren loppuvaiheessa syntyy mahdollisimman vähän jätettä.

Polestarin tavoitteena on valmistaa autoja, joissa käytetään vähemmän ensiömateriaaleja, joiden käyttöikä on pidempi ja joiden elinkaaren loppuvaiheessa syntyy mahdollisimman vähän jätettä.

Vuonna 1987 julkaistussa Brundtlandin raportissa kestävä kehitys määritellään ”sellaiseksi kehitykseksi, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa”.

Polestar näkee siksi kiertotalouden periaatteina, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tuotamme ja kulutamme planeettamme rajojen puitteissa.

Olemme matkalla kohti laajempaa kiertotaloutta sähköisessä liikkuvuudessa, suunnitteluvaiheesta ja valmistuksesta aina käyttöön ja uudelleenkäyttöön asti. Nämä kuusi periaatetta ohjaavat Polestarin suunnitteluprosessia.

Tavoitteeseemme edistää kiertotaloutta liittyy omat ainutlaatuiset haasteensa. Nämä ovat eräitä keskeisiä tekijöitä, jotka meidän on voitettava seuraavan vuosikymmenen aikana tutkimuksen, uusien toimintamallien ja muiden läpimurtojen avulla, jotta voimme valmistaa ja käyttää sähköautoja täysin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteeseemme edistää kiertotaloutta liittyy omat ainutlaatuiset haasteensa. Nämä ovat eräitä keskeisiä tekijöitä, jotka meidän on voitettava seuraavan vuosikymmenen aikana tutkimuksen, uusien toimintamallien ja muiden läpimurtojen avulla, jotta voimme valmistaa ja käyttää sähköautoja täysin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Kaikilla ensiö- tai raakamateriaaleilla on eriasteisia ympäristövaikutuksia. Joidenkin materiaalien kohdalla tarve käyttää monimutkaisia puhdistusprosesseja aiheuttaa myrkyllisiä päästöjä tai haittaa paikallisille ekosysteemeille. Koska Polestar on pitkän toimitusketjun loppupäässä, tarkkojen tietojen saaminen ympäristövaikutuksista sen alkupäässä (jossa raaka-aineet louhitaan ja käsitellään) on jatkuva haaste.

Kierrätettyjen tai biopohjaisten materiaalien osuuden kasvattamiseen liittyy omat haasteensa, jotka ulottuvat toimitusten saatavuudesta materiaalien puhtauteen ja laatuun. Autojen korkeiden turvallisuus- ja laatuvaatimusten vuoksi kierrätysmateriaalien on täytettävä täsmälleen samat vaatimukset kuin ensiömateriaalien. Samaan aikaan autojemme kierrätettävyyden lisääminen tarkoittaa, että meidän on valittava tai kehitettävä materiaaleja, jotka voidaan helposti kierrättää ja joiden osalta kierrätysinfrastruktuuri on todennäköisesti olemassa.

On tärkeää, että automme on suunniteltu siten, että ne ovat yhteensopivia sähköautoteknologian tulevan kehityksen kanssa ja että samalla vältetään vaikeiden tai kalliiden huoltotoimenpiteiden tarve. Tähän haasteeseen vastaamiseksi pyrimme suunnittelemaan uudet Polestarit niin, että ne on helppo purkaa ja korjata, jolloin ne voidaan päivittää helposti ja samalla hyödyntää uudelleenkäyttöä ja käytettyjen osien uudelleenvalmistusta. Joskus tämä suunnittelutapa on ristiriidassa kestävyyden tai auton painon kanssa, ja tällöin on jatkuvasti etsittävä oikeaa tasapainoa suorituskyvyn, jokapäiväisen käytön ja käyttöiän optimoinnin välillä.

Materiaalit ja tuotteet on myös hyödynnettävä täysimääräisesti sen sijaan, että ne jätetään käyttämättä. Monet autot viettävät jopa 95 prosenttia elinkaarestaan käyttämättömänä, joten on tarpeen kannustaa korkeampaan käyttöasteeseen. Tämä voisi tapahtua uusilla liiketoimintamalleilla, joissa keskitytään autojen yhteiskäyttöön tai yhteisomistukseen tai liikkuvuuteen palveluna, tai palkitsemalla siitä, että sähköautoja voidaan käyttää muihin palveluihin, esimerkiksi siten, että auton tietokoneet tarjoavat tehoa pilvipalveluille tai että sähköverkkoon kytketyt autot tuottavat varavoimaa verkkoon. Tämä edellyttää, että yhä useammat kuljettajat saadaan vakuuttuneiksi tällaisten järjestelmien hyödyistä.

Yhteistyö on kiertotalouden kannalta ratkaisevan tärkeää. Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa akkujen kierrätettävyyden parantamiseksi, akkujen suunnittelun optimoinnista niiden helpon purkamisen ja uudelleenkäsittelyn mahdollistamiseksi sen varmistamiseen, että akkumme tukevat kierrätysprosesseja, joissa hyödyntämisasteet ovat korkeat.

Hankimme yhteistyössä asiantuntijakumppanien ja materiaalitoimittajien kanssa innovatiivisia laatumateriaaleja, jotka minimoivat ilmastovaikutuksen, luonnonvarojen ehtymisen ja saastuttamisen.

Lisätietoa materiaaleista

Lisätietoa avaintekijöistä

Ilmastoneutraalius

Vaiheet, joilla pyrimme saavuttamaan tavoitteemme tulla täysin ilmastoneutraaliksi autonvalmistajaksi.

Lue lisää

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on yksi keskeisistä arvoistamme. Se on tehokas keino parantaa kestäviä toimintatapoja ja antaa asiakkaille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Lue lisää

Osallisuus

Polestarilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet ja avoimen viestinnän kulttuuri. Toimitusketjussamme ihmisoikeudet ovat etusijalla.

Lue lisää

Pysy ajan tasalla uusimmista Polestar-uutisista

Tilaa
Polestar © 2024 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus