Kestävä kehitys

Vastuullinen hankinta

Jotkut toimialamme suurimmista kestävän kehityksen haasteista liittyvät toimitusketjuun. Tällä sivulla kerrotaan kumppanuuksista, työkaluista ja periaatteista, jotka tukevat sitoutumistamme vastuulliseen toimintaan sekä ympäristövaikutusten että sosiaalisten vaikutusten osalta.

Jotkut toimialamme suurimmista kestävän kehityksen haasteista liittyvät toimitusketjuun. Tällä sivulla kerrotaan kumppanuuksista, työkaluista ja periaatteista, jotka tukevat sitoutumistamme vastuulliseen toimintaan sekä ympäristövaikutusten että sosiaalisten vaikutusten osalta.

Tiettyjen riskimateriaalien, kuten kiilteen ja koboltin, osalta käytämme lohkoketjuteknologiaa jäljitettävyyden aikaansaamiseksi raaka-aineiden hankinnasta aina valmiiseen tuotteeseen asti. Lohkoketju on mullistanut toimitusketjujen jäljitettävyyden tarjoamalla muuttumattoman, digitaalisen ja täysin läpinäkyvän tavan materiaalien jäljittämiseen.

Tiettyjen riskimateriaalien, kuten kiilteen ja koboltin, osalta käytämme lohkoketjuteknologiaa jäljitettävyyden aikaansaamiseksi raaka-aineiden hankinnasta aina valmiiseen tuotteeseen asti. Lohkoketju on mullistanut toimitusketjujen jäljitettävyyden tarjoamalla muuttumattoman, digitaalisen ja täysin läpinäkyvän tavan materiaalien jäljittämiseen.


Valitsemme suorat materiaalitoimittajamme huolellisesti, teemme due diligence -tarkastuksia ja riskiarviointeja ja asetamme toimittajien toiminnalle tiukkoja vaatimuksia ennen sopimusten allekirjoittamista. Vaadimme kaikilta Polestarin akkutoimittajilta elinkaariarviointeja. Lohkoketjuteknologian avulla teemme korkean riskin materiaaleista jäljitettäviä, ja kaikkien toimittajien on noudatettava yhteistyökumppaneille tarkoitettuja käytännesääntöjämme.

Valitsemme suorat materiaalitoimittajamme huolellisesti, teemme due diligence -tarkastuksia ja riskiarviointeja ja asetamme toimittajien toiminnalle tiukkoja vaatimuksia ennen sopimusten allekirjoittamista. Vaadimme kaikilta Polestarin akkutoimittajilta elinkaariarviointeja. Lohkoketjuteknologian avulla teemme korkean riskin materiaaleista jäljitettäviä, ja kaikkien toimittajien on noudatettava yhteistyökumppaneille tarkoitettuja käytännesääntöjämme.

Tuotannon ja valmistuksen osalta teemme auditointeja varmistaaksemme ihmisoikeuksia koskevien arvojemme noudattamisen. Otamme korjaavat toimenpiteet käyttöön, jos havaitsemme, että yhteistyökumppanit eivät täytä vaatimuksiamme.

Tuotannon ja valmistuksen osalta teemme auditointeja varmistaaksemme ihmisoikeuksia koskevien arvojemme noudattamisen. Otamme korjaavat toimenpiteet käyttöön, jos havaitsemme, että yhteistyökumppanit eivät täytä vaatimuksiamme.

Jatkuva kolmivaiheinen kestävän kehityksen arviointiohjelmamme koostuu alustavasta arvioinnista (SAQ), toimittajien kestävyysindeksistä (SSI) ja sitoumuksesta noudattaa yhteistyökumppaneidemme käytännesääntöjä. Näiden vaiheiden tarkoituksena on edistää Polestarin arvoja ja kestävän kehityksen tavoitteita toimittajan valinnan alkuvaiheesta lähtien ja koko myöhemmän yhteistyösuhteen ajan. 

Jatkuva kolmivaiheinen kestävän kehityksen arviointiohjelmamme koostuu alustavasta arvioinnista (SAQ), toimittajien kestävyysindeksistä (SSI) ja sitoumuksesta noudattaa yhteistyökumppaneidemme käytännesääntöjä. Näiden vaiheiden tarkoituksena on edistää Polestarin arvoja ja kestävän kehityksen tavoitteita toimittajan valinnan alkuvaiheesta lähtien ja koko myöhemmän yhteistyösuhteen ajan. 

Odotamme, että yhteistyökumppanimme tekevät tarvittaessa parannuksia, ja tuemme heitä siinä. Jos käytännesääntöjä rikotaan toistuvasti tai vakavasti, toimittajasopimus voidaan viime kädessä päättää.

Odotamme, että yhteistyökumppanimme tekevät tarvittaessa parannuksia, ja tuemme heitä siinä. Jos käytännesääntöjä rikotaan toistuvasti tai vakavasti, toimittajasopimus voidaan viime kädessä päättää.

Yhteistyökumppaneiden käytännesäännöt

Käytämme Responsible Business Alliancen riskityökalua arvioidaksemme maita, alueita ja mahdollisia kestävyysriskejä toimitusketjussa. Tarkastelemiamme riskitekijöitä ovat muun muassa maantieteelliset riskit, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkaukset, liiketoimintaetiikka, terveys ja turvallisuus sekä ympäristöriskit.

Auditoijat tekevät paikan päällä kestävän kehityksen arviointeja sen varmistamiseksi, että Polestarin toimittajat noudattavat yhteistyökumppaneiden käytännesääntöjä. Jos sääntöjä ei noudateta, toimittajan on sovittava korjaavat toimenpiteet sisältävästä suunnitelmasta. 

Auditoijat tekevät paikan päällä kestävän kehityksen arviointeja sen varmistamiseksi, että Polestarin toimittajat noudattavat yhteistyökumppaneiden käytännesääntöjä. Jos sääntöjä ei noudateta, toimittajan on sovittava korjaavat toimenpiteet sisältävästä suunnitelmasta. 

Odotamme yhteistyökumppaneidemme varmistavan työolojen jatkuvan kehittämisen organisaatioissaan. Jos puutteita havaitaan, toimittajan on analysoitava perimmäiset syyt ja sovittava korjaavat toimenpiteet sisältävästä suunnitelmasta.

Odotamme yhteistyökumppaneidemme varmistavan työolojen jatkuvan kehittämisen organisaatioissaan. Jos puutteita havaitaan, toimittajan on analysoitava perimmäiset syyt ja sovittava korjaavat toimenpiteet sisältävästä suunnitelmasta.

Teemme yhteistyötä seuraavien kumppaneiden ja hankkeiden kanssa saadaksemme enemmän tietoa toimitusketjuistamme ja vahvistaaksemme edelleen toimittajiemme arviointia ja vastuullista toimintaa.

Teemme yhteistyötä seuraavien kumppaneiden ja hankkeiden kanssa saadaksemme enemmän tietoa toimitusketjuistamme ja vahvistaaksemme edelleen toimittajiemme arviointia ja vastuullista toimintaa.

Lisää kestävän kehityksen hankkeita

Polestar 0 -projekti

Tavoitteenamme on luoda ilmastoneutraali tuotantoauto eliminoimalla kaikki toimitusketjuun, valmistukseen ja elinkaaren loppuvaiheeseen liittyvät päästöt.

Lue lisää

Materiaalit

Jäljitämme useampia materiaaleja ja käytämme enemmän kierrätysmateriaaleja ja kuluttajajätettä vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme.

Lue lisää

Akut

Pienemmät riskit, minimoidut haittavaikutukset, parempi suorituskyky: miten parannamme akkujamme.

Lue lisää

Pysy ajan tasalla uusimmista Polestar-uutisista

Tilaa
Polestar © 2024 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus