Kestävä kehitys

Olemme läpinäkyviä kestävän kehityksen suhteen

On houkuttelevaa ajatella, että saavutamme kestävän ja päästöttömän tulevaisuuden vain saamalla kaikki ajamaan sähköautoilla. Totuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi. Siksi Polestar pyrkii edistämään läpinäkyvyyttä autoalalla kaikilta osin. Toimitusketjujen jäljitettävyys on erittäin tärkeää ihmisoikeusloukkausten ja mineraalikaivoksista aiheutuvien ympäristövahinkojen estämiseksi. Meidän tulee myös viestiä avoimesti sähköautojen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista autojen valmistuksesta niiden elinkaaren loppuun asti.

On houkuttelevaa ajatella, että saavutamme kestävän ja päästöttömän tulevaisuuden vain saamalla kaikki ajamaan sähköautoilla. Totuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi. Siksi Polestar pyrkii edistämään läpinäkyvyyttä autoalalla kaikilta osin. Toimitusketjujen jäljitettävyys on erittäin tärkeää ihmisoikeusloukkausten ja mineraalikaivoksista aiheutuvien ympäristövahinkojen estämiseksi. Meidän tulee myös viestiä avoimesti sähköautojen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista autojen valmistuksesta niiden elinkaaren loppuun asti.

Tarkempia tietoja hiilijalanjäljestä

On selvää, että sähköautot eivät tuota lainkaan pakokaasupäästöjä, mutta valmistusprosessin aikana syntyvien päästöjen määrä on ollut epäselvä. Läpinäkyvyyden puute autoalalla vaikeuttaa sähköautojen todellisten ympäristövaikutusten ymmärtämistä ja tekee eri valmistajien autojen vertailun lähes mahdottomaksi. Polestar johtaa omalla esimerkillään ja julkaisee Polestar 2:sta alkaen kaikkien uusien mallien hiilijalanjäljen koko elinkaaren ajalta sekä täydelliset tiedot käytetyistä menetelmistä. Toivomme, että tämä auttaa ihmisiä ymmärtämään sähköautojen ympäristövaikutukset, tekemään huolella harkittuja ostopäätöksiä ja lataamaan autonsa uusiutuvan energian avulla.

Polestar 2:n hiilijalanjälki numeroina

Alla olevissa numerotiedoissa verrataan Polestar 2:n käyttöiän aikaista CO2e-jalanjälkeä perinteisellä polttomoottorilla varustettuun Volvo XC40:een. Niistä ilmenee, että Polestar 2:n elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset ovat pienemmät kuin XC40:n, mutta "ympäristöystävällisyys" ei toteudu pelkällä sähköauton ostamisella. Numerotiedot ovat peräisin Polestar 2:n elinkaariarvioinnista, jonka teimme itse. Se sisältää materiaalituotannosta, valmistuksesta ja logistiikasta, auton käyttövaiheesta ja romutuksesta aiheutuvat päästöt.

Lue koko raportti

Nämä numerotiedot ovat vain valikoituja kohokohtia. Tiedot kaikista tekemistämme analyyseistä ja tulosten arvioinnissa käyttämistämme menetelmistä saat lataamalla Polestar 2:n elinkaariarvioinnin.

Lataa Polestar 2:n elinkaariarviointi

Tuotteen vastuullisuudesta ilmoittaminen

Läpinäkyvyys on ratkaisevaa kestävän kehityksen kannalta. Asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja vain, jos yritykset kertovat rehellisesti tuotteidensa valmistuksesta ja vaikutuksista. Siksi olemme ottaneet käyttöön tuotteiden vastuullisuusmerkinnät: tuotteiden vastuullisuusselosteissa ilmoitetaan Polestar-autojen CO2-ekvivalenttitonnit kehdosta portille sekä jäljitetyt materiaalit. Lisäämme tietoihin pian myös kierrätettävien tai uusiutuvien materiaalien prosenttiosuudet. Tämä nostaa selkeästi esille tuotteen ympäristövaikutukset ja jäljitettävyyden sekä pian myös materiaalien kierron.

Olemme kaikki samassa veneessä

Haluamme koko autoalan toimivan läpinäkyvämmin ja julkaisevan tiedot autojen hiilijalanjäljen arvioinnissa ja raportoinnissa käytetyistä menetelmistä, jotta kuluttajilla on mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Siksi julkaisemme Polestar 2:n elinkaariarvioinnin ohella tiedot käyttämistämme menetelmistä. Läpinäkyvyyden lisääminen koko autoalalla on kaikkien edun mukaista: kuluttajien, valmistajien ja ympäristön.

Jäljitettävyys työkaluna läpinäkyvyyden edistämiseksi

Teemme lujasti töitä sen eteen, että akuissa käyttämämme mineraalit tuotetaan vastuullisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen ja mahdollisimman vähäpäästöisesti. Yhteistyökumppanimme Circulorin ohjelmiston avulla voimme jäljittää koboltin sen koko toimitusketjun läpi. Näin voimme säännellä sen lähdettä, tuotantomenetelmiä, käsittelyä ja kuljetusta. Tämän innovatiivisen jäljitysmenetelmän ansiosta voimme olla varmoja siitä, että käyttämämme koboltti on peräisin haluamistamme kaivoksista tai kierrätyslaitoksista.

Palaa Kohokohdat-sivulle

Kestäviä innovaatioita

Katso, mikä on uutta

Eettiset periaatteemme

Lue lisää
Polestar © 2021 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: