Polestar 0 -projekti: työryhmä

Todellinen muutos tuntuu aina ylitsepääsemättömältä esteeltä. Mutta jos se on tarpeen, meidän on kuitenkin löydettävä tapa toteuttaa se. Yksi esimerkki tällaisesta tarpeellisesta muutoksesta on autoteollisuuden vieminen kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Kuten sanonta kuuluu: se tuntuu aina mahdottomalta, kunnes se on tehty.

Text on a white Polestar 2 saying Polestar 0 project

Polestaria eivät kuitenkaan luoneet sivustakatsojat vaan ne, jotka päättivät ryhtyä haastamaan konventioita ja lähteä tekemään mahdottomasta mahdollista. Tämä omistautuminen auttaa meitä myös toteuttamaan Polestar 0 -projektin, jonka tavoitteena on luoda ensimmäinen aidosti ilmastoneutraali auto vuoteen 2030 mennessä, kuten aiemmin tänä vuonna ilmoitimme.

Todellinen ilmastoneutraalius tarkoittaa, että emme tyydy kompensointiin, vaan vähennämme päästöjä koko toimitusketjussa ja tuotannossa ja muutamme siten tapaa, jolla autoja valmistetaan.

Täydellisen ilmastoneutraaliuden saavuttaminen koko arvoketjussa on kuitenkin ennennäkemätön haaste, kun kyseessä on niinkin monimutkainen tuote kuin auto. Tutkimus- ja kehitystyön ytimessä on insinööri ja autoteollisuuden veteraani Hans Pehrsonin johdolla toimiva sisäinen työryhmä.

Projekti on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka yhdessä johtavat vuoden 2030 päätavoitteeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, jonka valmistelut ovat jo pitkällä, käynnistetään avoin tutkimus- ja yhteistyöhaku. Tämä maailmanlaajuinen haku ei ole suunnattu ainoastaan toimittajille vaan myös yrittäjille, innovaattoreille, sijoittajille, yliopistoille, tutkijoille, viranomaisille ja kuluttajille.

Lisäksi työryhmä keskittyy myös sellaisen yhteistyön luomiseen, jonka kautta voimme löytää kaikki CO2e-lähteet koko toimitusketjussa aina pienintäkin komponenttia myöten.  Jokaista vaihetta materiaalin louhinnasta (tai kierrätyslähteestä) ajoneuvon luovutukseen on arvioitava sen perusteella, onko ratkaisuja jo saatavilla vai tarvitaanko lisää tutkimustyötä.

"Ilmastotoimissa on kyse yhteistyöstä", Hans Pehrson toteaa. "Tulevaisuudessa meidän on kyettävä valmistamaan ilmastoneutraaleja tuotteita. Autot ovat monimutkaisia, ne koostuvat kymmenistä tuhansista komponenteista ja niiden valmistus on riippuvaista lukuisten eri toimittajien muodostamista monimutkaisista verkostoista. Ilmastoneutraalin auton valmistaminen on siis erittäin haastavaa.  Tämän tavoitteen haastavuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on prosessin ensimmäinen askel, mutta kukaan ei voi saavuttaa sitä yksin vaan se edellyttää uudenlaista yhteistyötä."

Tutkimushaun jälkeen on vuorossa suunnittelu- ja tuotekehitysvaihe.

Polestar 0 -projekti on suurin haaste, jonka voimme itsellemme asettaa, ja siitä tulee sitä vaikeampaa, mitä lähemmäs nollatavoitetta pääsemme. Esteisiin keskittymisen sijaan meidän pitäisi kuitenkin pitää mielessämme ne riskit, joita aiheutuisi siitä, ettei autoteollisuus aseta itselleen riittävän vaativia tavoitteita. Meidän tulee muistaa, että tavoitteiden saavuttaminen tuntuu aina mahdottomalta, kunnes se on tehty. Emme saa hukata enää hetkeäkään.

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 4: everything you need to know

Polestar 4 on nyt täällä. Muotoilujohtajamme Maximilian Missoni esittelee tärkeimmät ominaisuudet, jotka tekevät Polestar 4:stä uudenlaisen SUV coupen.