Yhä lähempänä ilmastoneutraaliutta

Olemme olleet täysillä mukana alusta asti. Olemme sitoutuneet rakentamaan ilmastoneutraalia tulevaisuutta ja toimimaan suunnannäyttäjinä matkalla kohti vastuullisen ja sähköisen suorituskyvyn uutta aikakautta. Merkittävät julistukset edellyttävät kuitenkin tarkkoja määritelmiä. Jos tavoitteita ei määritellä tarkkaan, niiden saavuttaminen jää kaukaiseksi haaveeksi. Siksi päätimme hylätä epäselvät määritelmät ja rohkaista koko autoalaa toimimaan aiempaa läpinäkyvämmin.

Artistic, blurry picture of a Polestar 2.

Ilmastoneutraaliuteen voidaan päästä saavuttamalla nollatason nettomääräiset kasvihuonepäästöt, tasapainottamalla päästöjä poistamalla niitä tai eliminoimalla ne kokonaan. Tämä siirtymä on ratkaisevan tärkeä autoteollisuuden päästöjen eliminoimisen ja uusien mahdollisuuksien luomisen kannalta.

Siksi Polestar pyrkii ilmastoneutraaliuteen.

Emme kuitenkaan ole ensimmäinen automerkki, joka lupaa hankkiutua päästöistä eroon. Moni yritys on ilmoittanut viime aikoina hiilineutraaliuspyrkimyksistään ja julistanut suorastaan kilvan ilmastotavoitteitaan. Vaikka tämä kuulostaa hyvältä paperilla, todellisuus on yleensä paljon monimutkaisempi.

Uskottaviin nettomääräisiin nollatavoitteisiin liittyy vielä paljon epävarmuutta, mikä tuottaa vihreitä mutta epämääräisiä lupauksia. Jotkut yritykset esimerkiksi laskevat tavoitteisiin mukaan päästöjen kompensoinnin, joka tapahtuu istuttamalla puita tai investoimalla uusiutuvaan energiaan. Vaikka tiedostamme, että kolmannen osapuolen kompensointia* voidaan käyttää viimeisenä keinona nollatason nettomääräisten kasvihuonepäästöjen saavuttamiseksi ja se on tarpeellinen keino tulevaisuudessa, nykyiset vaihtoehdot ovat erittäin kiistanalaisia eikä niiden vaikutus näytä olevan toivotunlainen.

Vielä hälyttävämpää on se, että nämä kunnianhimoisia tavoitteita asettavat yritykset jatkavat edelleen polttomoottoriteknologiaan investoimista ja polttomoottoriajoneuvojen valmistusta. Tämä siitäkin huolimatta, että tieteilijät korostavat jatkuvasti nopeaa tarvetta saada päästöt laskuun vuoden 2020 jälkeen, jotta jäljellä olevaa hiilibudjettia ei käytettäisi loppuun. Tämä tekisi nettomääräisen nollatason saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä mahdotonta.

Olemme saaneet tarpeeksemme epäaidosta vastuullisuuspuheesta.

Kun kerromme tavoittelevamme ilmastoneutraaliutta, tämä sitoumus merkitsee kasvihuonepäästöjemme vähentämistä 1,5 asteen tavoitteen (eikä 2 asteen tavoitteen) mukaisesti sekä tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa, joka tukee pyrkimyksiämme. Pidämme hiilikompensointia viimeisenä keinona ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, kunnes sen tuloksista saadaan todisteita. Sen sijaan keskitymme vähentämään päästöjä, joihin voimme vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti. Tämä tarkoittaa sitä, että koko arvoketjumme toimittajat ja jälleenmyyjät mukaan lukien keskittyy tavoitteidemme saavuttamiseen turvautumatta kompensointiin.Otamme konkreettisia askelia kohti tavoitettamme hyödyntämällä innovatiivisia ja kierrätettyjä materiaaleja, tekemällä yhteistyötä uusiutuvan energiankäytön takaavien kumppanien kanssa ja eliminoimalla päästöt toimitusketjustamme.

Polestarin strategia on kunnianhimoinen. Haluamme heittää hyvästit perinteisen autoteollisuuden epäselville ja läpinäkymättömille toimintatavoille sekä tuoda esille uudenlaisia mahdollisuuksia ja ajattelutapoja, jotka vievät kohti ilmastoneutraaliutta.

Emme ole tavoittelemassa kuuta taivaalta. Meillä on konkreettinen tavoite. Ja lähestymme sitä jatkuvasti.

*Kolmannen osapuolen kompensointi on kasvihuonepäästöjen kompensointia vähentämällä päästöjä toisessa yhteydessä, jossa vähentämistä ei olisi voitu toteuttaa ilman kompensointiohjelman tarjoamaa rahoitusta. 

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 4: everything you need to know

Polestar 4 on nyt täällä. Muotoilujohtajamme Maximilian Missoni esittelee tärkeimmät ominaisuudet, jotka tekevät Polestar 4:stä uudenlaisen SUV coupen.