Bæredygtighed


Vi vil være hele gennemsigtige om bæredygtighed, så du får den viden, du har brug for til at foretage veloplyste og etiske valg.

Vi vil være hele gennemsigtige om bæredygtighed, så du får den viden, du har brug for til at foretage veloplyste og etiske valg.


‏‏‎ ‎


Polestar 2'erens livscyklusvurdering (LCA) offentliggør bilens samlede CO2-aftryk og omfatter udledninger fra materialeproduktion, fremstilling og logistik, brugsfase og afvikling. Rapporten indeholder også et afsnit om vores metode.

Se mere om LCA-rapporten

Ved at være fuld ud gennemsigtige om vores metoder og fremskridt mod en klimaneutral fremtid sigter vi efter at sætte en standard, som andre, det vil det samme, kan følge.

Vi er fuldt ud åbne omkring udledning af drivhusgasser fra vugge til grav, så du kan træffe et informeret valg.

I 2020 offentliggjorde vi CO2-aftrykket for lanceringsmodellen af Polestar 2 over dens livscyklus, samt metoden bag undersøgelsen.

Download LCA (livscyklusvurdering) 2020 for Polestar 2


Vi arbejder på at ændre den måde, mineraler udvindes og forædles på. De skal udvindes ansvarligt og med respekt for menneskerettigheder, lokalsamfund og økosystemer. Vi sporer i dag kobolt ved hjælp af blockchain. I fremtiden føjer vi flere risikomaterialer til.

Med blockchain-teknologien fra vores partnere hos Circulor kan vi nøje følge koboltet gennem hele forsyningskæden. Det betyder også, at vi har mulighed for at regulere alt fra måden, hvorpå det udvindes til dets forædling og transport.


På vores hjemmeside og hos Polestar spaces finder du bæredygtighedserklæringer for vores produkter. De omfatter i øjeblikket vores bilers CO2-aftryk fra vugge til port og sporingen af risikomaterialer. Næste skridt er at videreudvikle disse erklæringer ved at medtage flere bæredygtighedsparametre såsom genbrugt indhold.

Bliv klogere på gennemsigtighed

Figuren på billedet ovenfor refererer til Polestar 2 Long range Dual motor-varianten.

Vi har en holistisk tilgang til bæredygtighed i overensstemmelse med de 17 verdensmål for bæredygtighed, som de er blevet fremsat i FN's 2030 Dagsorden for bæredygtig udvikling. Vi revurderer løbende og sætter ind over for alle vores materielle udfordringer for at sikre, at vi skaber et positivt indtryk.

Læs videre i vores ordliste for bæredygtighed.

Polestars årsrapport, 2021

Læs vores årsrapport og bliv klogere på hele vores strategi for bæredygtighed, herunder de fire vigtigste områder: klimaneutralitet, cirkularitet, gennemsigtighed og inklusion.

Læs gennemgangen
Polestar © 2023 Alle rettigheder forbeholdes
JuraEtiske reglerDatabeskyttelseCookiesTilgængelighedserklæring
Skift placering: