Bæredygtighed

Bæredygtighed
Klimaneutralitet

Er elbiler en del af en klimaneutral transportsektor? Selvfølgelig.

Er elbiler en del af en klimaneutral transportsektor? Selvfølgelig.

Polestar 0-projektet

Vores mål er helt at undgå udledning af drivhusgasser gennem vores forsyningskæde og fremstillingsprocesser, i stedet for at kompensere for miljøkonsekvenserne gennem f.eks. skovrejsning. Målet er en bil, der forlader fabrikken med et CO2-frit fodaftryk.

Få mere at vide

Sådan gør vi
Polestar 0-projektet vil være kendetegnet ved innovativt og cirkulært design, herunder cirkulære batteriløsninger, genbrugte materialer og vedvarende energi i hele forsyningskæden.

‏‏‎ ‎

Figuren i videoen ovenfor refererer til Polestar 2 Long range Dual motor-varianten.

Sammen kan vi gå længere, hurtigere

Vi arbejder på at reducere udledningen af drivhusgasser fra "vugge til port"-fasen af vores bilers livscyklus. Du kan være med til at mindske det samlede udtræk yderligere ved at lade op med vedvarende energi.

  • 01.
    Vores rolle: at reducere udledninger fra vugge til fabrikshal

    Vi har udfordret os selv til helt at undgå udledning af drivhusgasser ved vores materialeproduktion, batterimoduler og fremstillingsprocesser. Vi kommer med årlige opdateringer om vores fremskridt mod målet om en klimaneutral bil i 2030.

  • 02.
    Din rolle: opladning med vedvarende energi

    Bare det at købe en elbil i stedet for en konventionel bil mindsker dit CO2-aftryk. Hvis du så også lader den op med strøm fra vedvarende energikilder, bliver dit aftryk endnu mindre, og gennem vores partnerskaber gør vi bæredygtige lademuligheder mere tilgængelige.

Hvis du vil køre bæredygtigt, må du lade bæredygtigt.

Sol-designer Marjan van Aubel forklarer, hvordan den energi, du bruger til at lade din elbil op med, påvirker bilens fulde CO2-aftryk og hvordan design er en del af løsningen på en bæredygtig verden.*

Hvorfor afskaffelse er bedre end udligning.

Udligning af drivhusgasser gennem skovrejsning er ikke en langsigtet bæredygtig løsning. Der vil altid være en risiko for, at en skov bliver fældet senere hen, ødelægges af skovbrande eller udsættes for klimaændringer. Desuden er der stigende dokumentation for, at udligning ikke har haft held til at dæmme op for den globale opvarmning, men tværtimod har givet virksomheder grønt lys til at fortsætte med at forurene. Det er derfor, vi mener, at den bedste måde at mindske mængden af drivhusgasser på er ved helt at fjerne dem i alle faser af et produkts levetid.

Se en sammenligning

Tal fra Polestar 2 LCA-rapporten 2021 viser de tre Polestar 2-varianters udledninger i brugsfasen ved opladning med forskellige energikilder.

* I filmen omtales det europæiske mix af vedvarende energi, som kun udgør en lille del af den totale energi produktion og forbrug.
(Kilde: ourworldindata.org/energy-mix)
Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: