Bæredygtighed

Elbiler er nøglen til ægte klimaneutral mobilitet. Det er Polestars plan for at eliminere emissioner.

Elbiler er nøglen til ægte klimaneutral mobilitet. Det er Polestars plan for at eliminere emissioner.

Vi har et mål om at blive klimaneutrale i 2040.

At være ægte klimaneutrale betyder at eliminere alle udledninger af drivhusgasser på tværs af alt vores arbejde og alle vores bilers livsfaser. Dette inkluderer udledninger fra forsyningskæden og fremstillingen såvel som energien til bilens brugsfase.

Polestar er fokuseret på tre ambitiøse mål for klimaneutralitet.

 • 01.
  Om at skabe en helt igennem klimaneutral bil inden 2030

 • 02.
  Halvering af udledningen af drivhusgasser pr solgte bil inden 2030

 • 03.
  At blive klimaneutral på tværs af hele værdikæden inden 2040


Via gennembrud inden for forskning og design sigter vi efter at skabe Polestars første helt igennem klimaneutrale køretøj i 2030. Vi kan kun nå dertil ved at eliminere alle udledninger i forsyningskæden, fremstillingen og demonteringsfasen – og ved ikke at ty til off-setting som skovrejsning – og vi er opsatte på at udfordre os selv og rækker ud over vores branche for at vise en ny fremtid for elektrisk mobilitet frem og for at anspore til innovation i processen.

Via gennembrud inden for forskning og design sigter vi efter at skabe Polestars første helt igennem klimaneutrale køretøj i 2030. Vi kan kun nå dertil ved at eliminere alle udledninger i forsyningskæden, fremstillingen og demonteringsfasen – og ved ikke at ty til off-setting som skovrejsning – og vi er opsatte på at udfordre os selv og rækker ud over vores branche for at vise en ny fremtid for elektrisk mobilitet frem og for at anspore til innovation i processen.

Mere om Polestar 0-projektet

At skrifte til strøm fra vedvarende energikilder i vores forsyningskæder er et centralt, strategisk initiativ til mindskning af udledning af drivhusgasser. Vi udvælger leverandører, der prioriterer dette skifte til en fuldt afkarboniseret forsyningskæde, samtidig med at vi også løbende forbedrer vores cirkularitet.

At skrifte til strøm fra vedvarende energikilder i vores forsyningskæder er et centralt, strategisk initiativ til mindskning af udledning af drivhusgasser. Vi udvælger leverandører, der prioriterer dette skifte til en fuldt afkarboniseret forsyningskæde, samtidig med at vi også løbende forbedrer vores cirkularitet.

 • Samarbejde om at muliggøre bæredygtig udvikling

  Som medlem af Exponential Roadmap Initiative går Polestar sammen med mange andre progressive firmaer om at arbejde hen imod en halvering af udledningerne i 2030, som beskrevet i Parisaftalen. Det er afgørende, at vi lever op til vores forpligtelser, hvis vi skal afbøde de værste følgevirkninger af klimaforandringerne og skal begrænse omfanget af uoprettelige skader på vores samfund og økonomier samt planeten.

 • Motivator for bæredygtig forandring

  Polestar arbejder løbende på at reducere udledningen af drivhusgasser fra vugge til fabriksport i vores bilers livscyklus, herunder materialeproduktion, batterimoduler og fremstillingsprocesser.

  Når en bil har forladt fabrikken, vil dens kulstofforbrug være varierende. Bilister kan gøre en markant forskel for deres Polestars kulstofforbrug ved at lade op med strøm fra vedvarende energikilder som sol- og vindkraft. Vi indgår partnerskaber for at forbedre tilgængeligheden af bæredygtige opladningsmuligheder, og samtidig sigter vi også efter at sænke brugsfasen energiforbrug pr kilometer i fremtidige Polestar-modeller.

I 2040 er det vores intention at enhver Polestar, der produceres, skal følge i Polestar 0-projektets fodspor med at være helt igennem klimaneutral. Vi har skitseret roadmap over vores strategiske initiativer til at nå dertil, og arbejdet på håndgribelige mål for de næste to årtier.

I 2040 er det vores intention at enhver Polestar, der produceres, skal følge i Polestar 0-projektets fodspor med at være helt igennem klimaneutral. Vi har skitseret roadmap over vores strategiske initiativer til at nå dertil, og arbejdet på håndgribelige mål for de næste to årtier.

Selvom udledningen pr køretøj mindskes år for år, så steg vores samlede udledninger på tværs af hele værdikæden i 2022 med 67 procent i forhold til 2021. Denne stigning skal tilskrives Polestars vækst, øgede salg og større markedsandel. Mens vækst kommer med sine egne unikke udfordringer, så giver det os en større magt til at skabe forandringer internt i bilbranchen.

Målet for 2040 er baseret på de samlede udledninger, hvor hoveddelen kommer fra de komponenter, vi bruger til at fremstille vores biler med. De samlede udledninger stiger også i takt med, at vi sælger flere biler. For at blive kulstofneutrale i 2040 er vores samlede udledning nødt til at blive halveret i dette årti. Vi udpeger og sporer hver Polestar-afdelings udledninger og arbejder på at reducere dem.


Mere om vores centrale motivatorer

Cirkularitet

Vi sigter løbende efter at skabe biler, der holder længere og indeholder mere genanvendt materiale for at nå vores mål om fuld cirkularitet.

Få mere at vide

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed er en af vores kerneværdier. Det er et virkefuldt værktøj til forbedring af bæredygtige fremgangsmåder og til at gøre det muligt for forbrugere at træffe velfunderede beslutninger.

Få mere at vide

Inklusion

Internt hos Polestar – lige muligheder og en åben kommunikationskultur. Internt blandt vores leverandører – menneskerettigheder først og fremmest.

Få mere at vide

Polestar Nyhedsbrev

Tilmeld dig
Polestar © 2024 Alle rettigheder forbeholdes
JuraEtiske reglerDatabeskyttelseCookiesTilgængelighedserklæring