Bæredygtighed

Polestar sigter efter at fremstille biler med et mindre forbrug af jomfruelige materialer, en øget levetid og en minimal mængde affald efter demontering.

Polestar sigter efter at fremstille biler med et mindre forbrug af jomfruelige materialer, en øget levetid og en minimal mængde affald efter demontering.

Brundtlandrapporten fra 1987 definerer bæredygtig udvikling som "[en opfyldelse af] de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare."

Polestar ser derfor cirkularitet som et sæt principper, der er designet til at sikre, at vi producerer og forbruger inden for Jordens planetære grænser.

I alt fra designstadiet til produktion og videre til brug og genbrug arbejder vi på større cirkularitet inden for elektrisk mobilitet. Disse seks principper informerer Polestars designproces.

Målet med at gøre Polestars biler mere cirkulære har sine egne unikke udfordringer. Disse er nogle af de centrale faktorer, som vi er nødt til at mestre i løbet af det næste årti gennem forskning nye planer og andre gennembrud for at kunne fremstille og drive elbiler på fuldkommen cirkulære vis.

Målet med at gøre Polestars biler mere cirkulære har sine egne unikke udfordringer. Disse er nogle af de centrale faktorer, som vi er nødt til at mestre i løbet af det næste årti gennem forskning nye planer og andre gennembrud for at kunne fremstille og drive elbiler på fuldkommen cirkulære vis.

Alle nye materialer og råstoffer kommer med en varierende grad af miljøpåvirkning. For nogle materialer skaber behovet for komplekse forædlingsprocesser giftige udledninger og sker på bekostning af lokale økosystemer. Eftersom Polestar sidder for enden af en lang forsyningskæde, står vi over den fortsatte udfordring af opnå nøjagtige data om miljøpåvirkningerne i kædens startpunkt ved udvindingen af råstoffer.

En procentmæssig forøgelse af genanvendt eller biobaseret materiale har sine egne udfordringer, der omfatter alt fra tilgængelige forsyninger til materialerenhed og -kvalitet. Grundet de høje sikkerhedsstandarder og kvalitetskrav, der stilles til vores biler, skal cirkulære materialer kunne leve op til præcis samme standarder som alle andre nye materialer. Samtidig betyder genanvendelige efter demontering af vores biler, at vi er nødt til at udvælge eller udvikle materialer, der nemt kan genavendes og hvor infrastrukturen til genanvendelse kan realiseres.

Det er vigtigt at vores biler er designet til at være kompatible med fremtidens fremskridt inden for elbilteknologi uden at skulle nødvendiggøre besværlig eller dyr vedligeholdelse. For at adressere denne udfordring har vi som mål at designe nye Polestar-biler til at være nemme at demontere og reparere, så de også er nemme at opgradere samtidig med at det bliver muligt at genbruge og genfremstille brugte dele andre steder. Sommetider opstår der spændinger mellem denne designtilgang og holdbarhed eller totalvægt, så der er hele tiden behov for at finde den rette balance mellem performance, hverdagsbrug og levetidsoptimering.

Det er også nødvendigt at udnytte materialer og produkter til deres fulde i stedet for at lade dem stå ubrugte hen. Mange biler bruger op med 95 % af deres levetid med at stå stille, så det er nødvendigt at skabe incitamenter til bruge dem mere. Det kunne for eksempel være gennem nye forretningsmodeller, der fokuserer på delebilordninger, fælleseje eller mobilitet som tjeneste. Eller det kunne være belønninger for at stille elbilerne til rådighed til andre tjenester såsom at koble processorerne til en cloud-tjeneste, eller at benytte batterierne som backup-forsyning, når bilerne er koblet til strøm. Det kræver så igen, at flere bilister bliver overbevist om nytten ved disse brugsmønstre.

Samarbejde er nødvendigt, hvis cirklen skal lukkes. Vi arbejder sammen med branchepartnere om at forbedre vores batteriers cirkularitet i forhold til optimering af batteridesign, der gør dem nemmere at skille ad og genfremstille, og sikring af at vores batterier understøtter genanvendelsesprocesser, der har et højt niveau af genindvinding.

Vi arbejder sammen med specialiserede partnere og materialeleverandører om at skaffe innovative, materialer i høj kvalitet, der minimerer klimapåvirkning, ressourceudtømning og forurening.

Mere om materialer

Mere om vores centrale motivatorer

Klimaneutralitet

Skridtene, vi tager for at nå vores definerende mål om at blive en fuldt ud klimaneutral bilfabrikant.

Få mere at vide

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed er en af vores kerneværdier. Det er et virkefuldt værktøj til forbedring af bæredygtige fremgangsmåder og til at gøre det muligt for forbrugere at træffe velfunderede beslutninger.

Få mere at vide

Inklusion

Internt hos Polestar – lige muligheder og en åben kommunikationskultur. Internt blandt vores leverandører – menneskerettigheder først og fremmest.

Få mere at vide

Polestar Nyhedsbrev

Tilmeld dig
Polestar © 2024 Alle rettigheder forbeholdes
JuraEtiske reglerDatabeskyttelseCookiesTilgængelighedserklæring