Bæredygtighed

Ansvarlig udvinding

Nogle af vores branches største udfordringer inden for bæredygtighed ligger i forsyningskæden. Denne side oplyser om de partnerskaber, værktøjer og principper, der understøtter vores forpligtelse til ansvarlig drift både miljømæssigt og socialt.

Nogle af vores branches største udfordringer inden for bæredygtighed ligger i forsyningskæden. Denne side oplyser om de partnerskaber, værktøjer og principper, der understøtter vores forpligtelse til ansvarlig drift både miljømæssigt og socialt.

For visse risikomaterialer, såsom glimmer og kobolt, benytter vi blockchain-teknologi til at generere sporbarhed fra råmateriale til færdigt produkt. Blockchain har revolutioneret synligheden i forsyningskæder ved at tilbyde en uredigerbar, digital og fuldkommen gennemsigtig måde at spore risikomaterialer på. 

For visse risikomaterialer, såsom glimmer og kobolt, benytter vi blockchain-teknologi til at generere sporbarhed fra råmateriale til færdigt produkt. Blockchain har revolutioneret synligheden i forsyningskæder ved at tilbyde en uredigerbar, digital og fuldkommen gennemsigtig måde at spore risikomaterialer på. 


Vi udvælger nøje vores direkte leverandører af materialer og udfører due diligence-screening og risikovurderinger, lige som vi stiller strenge krav til deres aktiviteter, før vi underskriver kontrakter. Vi kræver af alle Polestars batterileverandører, at de udfærdiger livscyklusvurderinger. Med blockchain-teknologi gør vi højrisikomaterialer sporbare, og alle leverandører skal overholde vores Adfærdskodeks for samarbejdspartnere. Gennem produktion og fremstilling udfører vi tilsyn for at sikre overholdelse af vores menneskerettighedsværdier. Korrigerende tiltag udføres, når en partner ikke lever op til vores standarder.

Vi udvælger nøje vores direkte leverandører af materialer og udfører due diligence-screening og risikovurderinger, lige som vi stiller strenge krav til deres aktiviteter, før vi underskriver kontrakter. Vi kræver af alle Polestars batterileverandører, at de udfærdiger livscyklusvurderinger. Med blockchain-teknologi gør vi højrisikomaterialer sporbare, og alle leverandører skal overholde vores Adfærdskodeks for samarbejdspartnere. Gennem produktion og fremstilling udfører vi tilsyn for at sikre overholdelse af vores menneskerettighedsværdier. Korrigerende tiltag udføres, når en partner ikke lever op til vores standarder.

Vores igangværende program for en tretrinsvurdering af bæredygtighed består af en foreløbig vurdering (SAQ), et Supplier Sustainability Index (SSI) og en kontraktmæssig forpligtelse til at overholde vores Adfærdskodeks for samarbejdspartnere. Disse trin sigter efter at fremme og fastholde Polestars værdisæt og bæredygtighedsmål fra udvælgelse af leverandører og gennem hele samarbejdsforholdet. 

Vores igangværende program for en tretrinsvurdering af bæredygtighed består af en foreløbig vurdering (SAQ), et Supplier Sustainability Index (SSI) og en kontraktmæssig forpligtelse til at overholde vores Adfærdskodeks for samarbejdspartnere. Disse trin sigter efter at fremme og fastholde Polestars værdisæt og bæredygtighedsmål fra udvælgelse af leverandører og gennem hele samarbejdsforholdet. 

Vi forventer, at vores partnere udfører fornødne forbedringer, og støtter dem heri. I tilfælde af gentagne overtrædelser af Adfærdskodekset, og som en sidste udvej, kan vi vælge at bringe leverandørforholdet til ophør.

Vi forventer, at vores partnere udfører fornødne forbedringer, og støtter dem heri. I tilfælde af gentagne overtrædelser af Adfærdskodekset, og som en sidste udvej, kan vi vælge at bringe leverandørforholdet til ophør.

Adfærdskodeks for Forretningspartnere

Vi benytter os af Responsible Business Alliance Risk Tool til at vurdere lande, regioner og potentielle bæredygtighedsrisici i forsyningskæden. Risikofaktorer, vi er på udkig efter, omfatter geografiske risici, brud på arbejds- og menneskerettigheder, forretningsetik, sundhed og sikkerhed, samt miljørisici.

Tilsynsførende udfører bæredygtighedsvurderinger i felten for at sikre at Polestars leverandører følger Adfærdskodekset for samarbejdspartnere. I tilfælde af misligeholdelse skal leverandøren acceptere en handleplan for korrigerende foranstaltninger. 

Tilsynsførende udfører bæredygtighedsvurderinger i felten for at sikre at Polestars leverandører følger Adfærdskodekset for samarbejdspartnere. I tilfælde af misligeholdelse skal leverandøren acceptere en handleplan for korrigerende foranstaltninger. 

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere sikrer, at der sker løbende forbedringer af arbejdsforholdene internt i deres organisation. I tilfælde af misligeholdelse vil leverandøreen skulle analysere den tilgrundliggende årsag og acceptere en handleplan for korrigerende foranstaltninger.

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere sikrer, at der sker løbende forbedringer af arbejdsforholdene internt i deres organisation. I tilfælde af misligeholdelse vil leverandøreen skulle analysere den tilgrundliggende årsag og acceptere en handleplan for korrigerende foranstaltninger.

Vi arbejder sammen med de følgende partnere og initiativer for at få større indsigt i vores forsyningskæde og styrke vores leverandørvurderinger og ansvarlige drift yderligere.

Vi arbejder sammen med de følgende partnere og initiativer for at få større indsigt i vores forsyningskæde og styrke vores leverandørvurderinger og ansvarlige drift yderligere.

Mere om bæredygtighedsinitiativer

Polestar 0-projektet

Vi er på en mission om at skabe en klimaneutral produktionsbil ved at eliminere alle udledninger fra forsyningskæden, fremstillingen, og afmonteringen.

Få mere at vide

Materialer

Vi sporer flere materialer og bruger flere genanvendte materialer og mere forbrugeraffald for at reducere vores aftryk.

Få mere at vide

Batterier

Reduceret risiko, minimeret påvirkning, forbedret performance: forbedring af vores batterier.

Få mere at vide

Polestar Nyhedsbrev

Tilmeld dig
Polestar © 2024 Alle rettigheder forbeholdes
JuraEtiske reglerDatabeskyttelseCookiesTilgængelighedserklæring