Bæredygtighed

Vi arbejder på at forbedre effektiviteten i vores batterier, samtidig med at vi tager fat om miljø- samfunds- og menneskerettighedsproblemer.

Vi arbejder på at forbedre effektiviteten i vores batterier, samtidig med at vi tager fat om miljø- samfunds- og menneskerettighedsproblemer.

Med hver opgradering af vores batterier tilstræber vi at forbedre cellekemien og energieffektiviteten. Af fokusområder kan nævnes længere rækkevidde og kortere ladetider. Vi tilskynder konstant vores leverandører til at reducere kulstofaftrykket for de batterimoduler, de leverer.

Forholdene omkring udvinding og raffinering af mineraler kan være både farlige og udnyttende. Vi arbejder på at afbøde de dermed forbundne risici ved at stille strenge krav til vores leverandører og ved at forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden.

Udover at arbejde på at sænke kulstofudledningerne fra i forsyningskæden og forlænge batteriers levetid arbejder vi også på at minimere udvindingen af råstoffer og -materialer og i stedet bruge materialer, som i vores aluminiumsdele, der er genindvundet, når det er muligt.

Vi undersøger løbende måder, hvorpå vi kan forbedre bæredygtighed og cirkularitet i alle faser af batteriets livscyklus.

Fra design til produktion og på tværs af det bredere økosystem er der adskillige områder, hvor yderligere bæredygtighedstiltag er mulige.

Fra design til produktion og på tværs af det bredere økosystem er der adskillige områder, hvor yderligere bæredygtighedstiltag er mulige.

Efterspørgslen efter råmaterialer til batterier kommer helt sikkert til at stige i de kommende år. I stedet for at gå efter uprøvede udvindingsmetoder såsom dybhavsminedrift, sætter vi et øget fokus på at forlænge materialernes levetid og designer batterier, der er lettere at genanvende og genbruge.

Ansvarlig udvinding

Litium-ion-batterierne er i øjeblikket de bedste strømkilder til elbiler. Vi søger aktivt efter nye teknologier, der kan forbedre effektiviteten og kraftleveringen og sænke CO2-aftrykket. Solid state-batterier har for eksempel potentiale til at levere markante fremskridt inden for bæredygtighed og performance.

Stena Recyclings baseline-undersøgelse af Polestar 2 fra 2022 belyser nogle af de udfordringer, vi står over ved afmontering af vores biler. Undersøgelsen identificerer en god mulighed for at forbedre batteriernes cirkularitet ved at pakke elektronik væk på måder, der gør den let at komme til og skille ad ved at bruge plastmaterialer med færre fyld- og tilsætningsstoffer for at understøtte adskillelsen under genanvendelsesfasen.

En vigtig kilde til elbilers udledninger er elektriciteten, der skal bruges til at lade batterierne op hver dag. Energi fra vedvarende kilder forventes at udgøre størsteparten af væksten i det globale opladningsnetværk i 2025, hvilket vil være med til at generere et støt fald i CO2-udledningerne pr køretøj.

I slutningen af 2022 indførte EU et nyt "vugge til grav"-regelsæt for batterier. Et nøgleelement er oprettelsen af digitale pas til batterier, der indeholder en elektronisk journal med information om hele batteriets livscyklus. Vi forbereder os på at sikre overholdelse af forordningen og batteripasset.

Mere om bæredygtighedsinitiativer

Polestar 0-projektet

Vi er på en mission om at skabe en klimaneutral produktionsbil ved at eliminere alle udledninger fra forsyningskæden, fremstillingen, og afmonteringen.

Få mere at vide

Materialer

Vi sporer flere materialer og bruger flere genanvendte materialer og mere forbrugeraffald for at reducere vores aftryk.

Få mere at vide

Ansvarlig udvinding

Sådan bruger vi værktøjer, tilsyn og partnersamarbejder til at løse udfordringer ved udvinding igennem hele forsyningskæden.

Få mere at vide

Polestar Nyhedsbrev

Tilmeld dig
Polestar © 2024 Alle rettigheder forbeholdes
JuraEtiske reglerDatabeskyttelseCookiesTilgængelighedserklæring