• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Begrænsninger for assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko1 har visse begrænsninger, som en fører skal være opmærksom på.

Begrænsninger for bremseassistance

Ekstraudstyr

Nedhængende genstande som f.eks. flag/vimpler for udragende last eller tilbehør som f.eks. ekstralys og frontfag, som er højere end bilens motorhjelm, begrænser funktionen, da det kan komme i vejen for kamera- eller radarenheder.

Glat føre

Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske funktionens evne til at undgå en kollision. I sådanne situationer er de blokeringsfri bremser og stabilitetskontrollen ESC2 konstrueret til at give bedst mulig bremsekraft, samtidig med at stabiliteten opretholdes.

Lav hastighed

Funktionen aktiveres ikke ved meget lave hastigheder – under 4 km/t (3 mph) – derfor griber systemet ikke ind i situationer, hvor egen bil nærmer sig den forankørende bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.

Aktiv fører

Førerens kommandoer prioriteres altid. I situationer, hvor føreren tydeligt styrer og giver gas, griber funktionen ikke ind, selvom en kollision er uundgåelig. En aktiv og bevidst adfærd i trafikken kan derfor forsinke en kollisionsadvarsel og indgriben for at minimere unødvendige advarsler.

Begrænsninger ved styrassistance

Funktionen kan have begrænset funktion i visse situationer og griber f.eks. ikke ind i følgende tilfælde:
 • for mindre køretøjer, som f.eks. motorcykler
 • hvis det meste af bilen er flyttet ind i den tilstødende vognbane
 • på veje/vognbaner med utydelige eller ikke-eksisterende sidemarkeringer
 • uden for hastighedsintervallet 60-140 km/t (37-87 mph)
 • når servostyringen for hastighedsafhængig ratmodstand arbejder ved reduceret effekt - f.eks. ved køling på grund af overophedning.
Andre krævende situationer kan f.eks. være:
 • vejarbejde
 • vinterveje
 • smalle veje
 • dårlig vejbelægning
 • meget sportslig køremåde
 • dårligt vejr, med nedsat sigtbarhed.

I disse krævende situationer kan funktionen have svært ved at hjælpe føreren på det rette måde.

Vigtige advarsler

 Advarsel

Førerstøtte advarer kun om forhindringer, som dens kamera- og radarenheder har registreret. Derfor kan en advarsel udeblive eller komme med en vis forsinkelse.
 • Vent aldrig på en advarsel eller indgriben, men brems, når det er nødvendigt.

 Advarsel

 • Automatisk bremsefunktion kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden, men for at opnå fuld bremsevirkning bør føreren altid træde på bremsen – selv når bilen bremser automatisk.
 • Advarsel og styreassistance aktiveres kun i tilfælde af stor kollisionsrisiko – vent derfor aldrig på en kollisionsadvarsel eller på, at funktionen griber ind.
 • Funktionen aktiverer ikke indgriben med automatisk bremsning ved kraftig acceleration.

 Advarsel

 • Advarsler og bremseindgreb kan blive udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at kameraenheden og radarenheden ikke kan registrere fodgængere, cyklister, større dyr eller køretøjer på rette måde.
 • For at et køretøj skal kunne registreres om natten, skal dets for- og baglygter fungere og lyse klart.
 • Advarsler for holdende og langsomt kørende køretøjer samt store dyr kan sættes ud af funktion pga. mørke eller dårlig sigtbarhed.
 • Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets hastighed er over 80 km/t (50 mph).
 • Systemet kan give effektive advarsler og bremseindgreb, hvis den relative hastighed er under 50 km/t (30 mph).
 • For stillestående eller langsomt kørende køretøjer er advarsler og bremseindgreb effektive, når køretøjets hastighed er op til 70 km/t (43 mph).
 • Hastighedsreduktionen for store dyr er mindre end 15 km/t (9 mph) og kan opnås ved kørehastigheder over 70 km/t (43 mph). Ved lavere hastigheder er advarsel og bremseindgreb for store dyr mindre effektive.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.

 Vigtigt

Vedligeholdelse af førerstøttekomponenter må kun udføres på værksted – kontakt Polestar Customer Support.
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Electronic Stability Control