• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Registrering af forhindringer med assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko1 kan hjælpe føreren med at registrere forskellige former for forhindringer.

Funktionen kan opdage fodgængere, cyklister eller køretøjer, der står stille eller bevæger sig i samme retning som bilen og befinder sig foran. Funktionen kan også registrere fodgængere, cyklister, eller store dyr, der krydser vejen foran bilen.

 Advarsel

Advarsel og bremseindgreb kan komme for sent eller udeblive helt. Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres på rette måde og med sikkerhedsafstand afpasset efter hastigheden.

Køretøj

For at funktionen skal kunne registrere et køretøj i mørke, skal dets for- og baglygter fungere og lyse klart.

Cyklist

PS2-2007-City Safety, detection of cyclists
Eksempler på, hvad funktionen tolker som cyklist – med tydelig krops- og cykelkontur.

For at systemet skal fungere godt, skal kamera- og radarenheder, der identificerer en cyklist, have så entydig information om krops- og cykelkontur som muligt. Det forudsætter mulighed for at identificere cykel, hoved, arme, skuldre, ben, over- og underkrop i kombination med et for et menneske normalt bevægelsesmønster.

Hvis store dele af cyklistens krop og cykel ikke er synlige for funktionens kamera, kan systemet ikke registrere en cyklist.

For at funktionen skal kunne registrere en cyklist, skal cyklisten være voksen og sidde på en cykel beregnet for voksne.

 Advarsel

Funktionen er en ekstra førerstøtte, men kan ikke registrere alle cyklister i alle situationer. Systemet kan f.eks. ikke se:
 • delvist skjulte cyklister.
 • cyklister, hvis kontrasten i forhold til cyklistens baggrund er ringe.
 • cyklister i tøj, der skjuler kroppens konturer.
 • cykler belæsset med større genstande.

Fodgænger

PS2-2007-City Safety, detection of pedestrians
Eksempler på, hvad funktionen betragter som fodgængere med en tydelig kropskontur.

For at systemet skal fungere godt, skal kamera- og radarenheder, der identificerer en fodgænger, have så entydig information om kropskonturen som muligt. Det forudsætter mulighed for at identificere hoved, arme, skuldre, ben, over- og underkrop i kombination med et normalt, menneskeligt bevægelsesmønster.

For at en fodgænger skal registreres, kræver det en kontrast til baggrunden, hvilket kan skyldes påklædning, baggrund, vejrforhold mm. Når kontrasten er lav, kan fodgængere opdages sent eller slet ikke, hvilket kan betyde, at advarsler og bremseindgreb kommer sent eller helt udebliver.

Funktionen kan registrere fodgængere, selv i mørke, hvis de belyses af bilens forlygter.

 Advarsel

Funktionen er en ekstra førerstøtte, men kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer. Systemet kan f.eks. ikke se:
 • delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere der er lavere end 80 cm (32 tum).
 • fodgængere, hvis kontrasten i forhold til fodgængerens baggrund er ringe.
 • fodgængere der bærer på større genstande.

Større dyr

PS2-21w22-Collision_Avoidance_Animal
Eksempler på, hvad funktionen fortolker som større dyr – stillestående eller langsomt gående og med tydelig kropskontur.

For at systemet kan fungere godt kræves, at den systemfunktion, der identificerer et større dyr (f.eks. en elg eller hest), får så entydig information om kropskontur som muligt. Dette kræver, at det er muligt at se dyret lige fra siden, kombineret med et for dyret normalt bevægelsesmønster.

Hvis dele af dyrets krop ikke er synlige for funktionens kamera, kan systemet ikke registrere dyret.

Funktionen kan registrere store dyr, selv i mørke, hvis de belyses af bilens forlygter.

 Advarsel

Funktionen er en ekstra førerstøtte, men kan ikke registrere alle større dyr i alle situationer. Systemet kan f.eks. ikke se:
 • delvis skjulte større dyr.
 • større dyr set lige forfra eller lige bagfra.
 • større dyr, der springer eller bevæger sig hurtigt.
 • større dyr, hvis kontrasten i forhold til dyrets baggrund er ringe.
 • mindre dyr, f.eks. hunde og katte.

Advarsel og bremseindgreb kan komme for sent eller udeblive helt. Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres på rette måde og med sikkerhedsafstand afpasset efter hastigheden.

 1. 1 Collision Avoidance