• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Begrænsninger for kameraenheden

Kameraenheden har nogle begrænsninger, hvilket også begrænser de funktioner, der anvender enheden. Følgende eksempler på begrænsninger bør føreren være opmærksom på.

Blokeret enhed

Området foran kameraenheden skal regelmæssigt rengøres og holdes fri for dekaler, genstande, smuds osv. – det kan forstyrre kamerabaserede funktioner. Det kan betyde, at funktioner reduceres, slås fra helt eller giver forkert funktionsrespons.

Høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer i kabinen kan kameraenheden midlertidigt blive slået fra i ca. 15 minutter efter, at bilen startes, for at beskytte dens elektronik. Når temperaturen er faldet tilstrækkeligt, genstarter kameraenheden automatisk.

Beskadiget forrude

 Note

Manglende afhjælpning kan medføre reduceret ydeevne for de førerstøttesystemer, der bruger kameraenheden. Det kan betyde, at funktioner reduceres, slås fra helt eller giver forkert funktionsrespons.
For ikke at risikere forkert funktion for de førerstøtter, som anvender kameraenheden, gælder desuden følgende:
  • Hvis der opstår en revne, en ridse eller et stenslag på forruden foran et af kameraenhedens "vinduer" og dækker et areal på ca. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 tomme) eller derover, skal Polestar Customer Support kontaktes med henblik på udskiftning af forruden.
  • Polestar anbefaler, at man ikke reparerer revner, ridser eller stenslag i området foran kameraenheden – i stedet bør hele forruden udskiftes.
  • Før udskiftning af forruden, kontakt Polestar Customer Support for at kontrollere, at den rigtige forrude bestilles og monteres.
  • Samme type eller af Polestar godkendte forrudeviskere skal monteres ved udskiftning.
  • Ved skift af forrude skal kameraenheden rekalibreres på værkstedet for at sikre funktionen af alle bilens kamerabaserede systemer. Kontakt Polestar Customer Support.

Nedsat sigt

Kameraer har begrænsninger, der ligner det menneskelige øjes, dvs. de kan "se" dårligere f.eks. i kraftigt snefald eller regn, i tæt tåge eller i kraftige støvskyer eller snefygning. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller midlertidigt ophøre.

Stærkt modlys, reflekser fra kørebanen, sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane eller utydelige sidemarkeringer af kørebanen kan kraftigt reducere funktionen, når kameraet bruges til at aflæse kørebanen, registrere fodgængere, cyklister, større dyr og andre køretøjer.

Cykelholdere og andet tilbehør, der er monteret bag på bilen, kan begrænse kameraets udsyn.

Blinde sektorer

PS2-2007-Camera blind sectors
Der er "blinde" sektorer mellem kameraernes synsfelter.

I parkeringskameraets 360°-visning kan forhindringer/genstande "forsvinde" i mellemrummene mellem de enkelte kameraer.

 Advarsel

Vær opmærksom på, at selvom det ser ud som om, at kun en forholdsvis lille del af billedet er tilsløret, kan det bevirke, at et forholdsvis stort område er skjult, og en forhindring kan derfor ikke opdages, før bilen er meget nær forhindringen.

Lysforhold

Kamerabilledet justeres automatisk efter lysforholdene. Det gør, at billedet kan variere noget i lysstyrke og kvalitet. Dårlige lysforhold kan resultere i ringere billedkvalitet.