• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Tilslutte en telefon til bilen

Tilslut en telefon til bilen med Bluetooth for f.eks. at ringe, sende og modtage sms'er og afspille medier direkte fra bilen.

Mulighed 1: søg telefon fra bil

Aktiver Bluetooth i telefonen.
  • Hvis der ikke er tilsluttet telefoner til bilen – gå til appvisningen PS2_2007_App view symbol, indstillinger PS2_2007_Settings symbol nederst, og tryk på Bluetooth > Pair new device.
  • Hvis en telefon har været tilsluttet tidligere – gå til appvisningen PS2_2007_App view symbol, indstillinger PS2_2007_Settings symbol nederst, og tryk på Bluetooth.
Tilgængelige Bluetooth-enheder vises. Listen opdateres, efterhånden som nye enheder findes.
Tryk på navnet på den telefon, der skal forbindes.
Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i telefonen. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.
Telefonen tilsluttes som standard til både medier og telefoni1.
Tryk på Udført.

Mulighed 2: søg bil fra telefon

Aktiver Bluetooth i telefonen.
Søg i telefonen efter Bluetooth-enheder.
Tilgængelige Bluetooth-enheder vises.
Vælg bilens navn i telefonen.
Et pop-op-vindue, hvis tilslutningen vises i bilen. Bekræft tilslutningen.
Kontrollér, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med den talkode, der vises på telefonen. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.

 Note

  • I nogle telefoner skal beskedfunktionen aktiveres.
  • Ikke alle telefoner er fuldt kompatible og kan i givet fald ikke vise kontakter og meddelelser i bilen.

 Note

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at forbindelsen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og derefter forbindes igen.
  1. 1 Hvis telefonen tilsluttes som både telefoni- og medieenhed, kan der senere skiftes mellem telefoni og medier, f.eks. hvis en passager vil bruge sin telefon som medieenhed og afspille musik.