• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Frakoble Bluetooth-tilsluttet telefon

En Bluetooth-tilsluttet telefon kan kobles fra, og den vil så ikke længere være tilsluttet bilen.
  • Når telefonen er uden for rækkevidde fra bilen, afbrydes den automatisk. Hvis afbrydelsen sker under et igangværende opkald, fortsætter opkaldet i telefonen.
  • Det er også muligt at koble telefonen fra ved at deaktivere Bluetooth manuelt.

Frakoble via midterdisplayet

Åbn appvisningen PS2_2007_App view symbol.
Tryk på indstillinger PS2_2007_Settings symbol nederst på displayet.
Tryk på Bluetooth.
Tryk på rækken med telefonens navn for at frakoble både telefoni og medier.
Telefonen er ikke længere tilsluttet til bilen.

Det er også muligt at vælge, om telefonen skal være tilsluttet kun som telefon- eller medieenhed, ved at trykke på det respektive ikon.