• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndtere tekstmeddelelser

Det er muligt at modtage og sende tekstmeddelelser, i form af sms, når telefonen er tilsluttet til bilen.

For at kunne håndtere tekstmeddelelser i bilen skal telefonen være tilsluttet via Bluetooth1 som telefonenhed, og brugeren skal have godkendt, at der skal vises notifikationer, i telefonens Bluetooth-indstillinger.

Modtage tekstmeddelelse

Når telefonen er tilsluttet til bilen, vises der en notifikation øverst i midterdisplayet, når der modtages en ny tekstmeddelelse. Vælg, om meddelelsen skal læses op.

Det er også muligt at vælge at dæmpe samtalen. I dette tilfælde vises der ikke flere notifikationer for samtalen, mens der køres.

Besvare tekstmeddelelser

Når en tekstmeddelelse er læst op, er det muligt at diktere et svar2. Følg instruktionerne på midterdisplayet.

Tekstmeddelelsen vises ikke

Hvis der vises nye tekstmeddelelser på telefonen, men ikke på midterdisplayet, skal du prøve at frakoble og tilkoble telefonen igen.

  1. 1 Tekstmeddelelser kan kun håndteres i bilen, hvis telefonen er kompatibel.
  2. 2 Gælder kun telefoner med Android eller iOS 13 eller senere.