• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Skifte mellem Bluetooth-tilsluttede telefoner

Det er muligt at skifte mellem flere Bluetooth-tilsluttede telefoner.
Åbn appvisningen PS2_2007_App view symbol.
Tryk på indstillinger PS2_2007_Settings symbol nederst på displayet.
Tryk på Bluetooth.
Tryk på navnet på den telefon, der skal forbindes.
Vælg, om den skal anvendes til både telefoni og medier.