• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndtere telefonopkald

Det er muligt at foretage og modtage opkald, når telefonen er tilsluttet til bilen via Bluetooth. Telefonen skal være tilsluttet som telefonenhed.

Ringe fra telefonappen

Åbn telefonappen fra startvisningen eller appvisningen PS2_2007_App view symbol.
Vælg en kontakt fra Seneste eller Kontakter. Du kan også indtaste et telefonnummer med tastaturet.
Tryk på kontakten for at ringe op.
Tryk på End call eller PS2-2007-Finish phone call symbol for at afslutte opkaldet.

Besvare opkald

Indkommende telefonsamtaler vises og håndteres via midterdisplayet.

Tryk på Answer/Decline.
Tryk på PS2-2007-Finish phone call symbol for at afslutte opkaldet.

Besvare nyt opkald under igangværende opkald

PS2-2007-Switch between phone call icon

Hvis du modtager et nyt opkald under et igangværende opkald, kan du besvare det nye opkald via midterdisplayet. Det oprindelige opkald parkeres, når det indkommende besvares. Skift mellem samtalerne ved at trykke på symbolet for det.

Mistede opkald

Mistede opkald vises på startvisningen, hvor det også er muligt at ringe tilbage. Mistede opkald vises også i notifikationsvisningen øverst i midterdisplayet.

Slukke for mikrofonen

Tryk på Mute for at slukke for mikrofonen. Personen i telefonopkaldet hører ikke, hvad der siges i bilen.

Skifte mellem bilens og telefonens højttalere

Tryk på BilTelefon for at skifte lyden mellem bilens og telefonens højttalere.

Bruge tastatur under igangværende opkald

PS2-2007-Dial pad icon

Hvis tastaturet skal anvendes under en igangværende opkald, er det muligt at vise det ved at trykke på symbolet for det i midterdisplayet. Du kan forlade tastaturvisningen og vende tilbage til opkaldsvisningen ved at trykke på det samme symbol igen.