• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere automatisk klimaregulering

Med automatisk klimaregulering aktiveret styres flere klimafunktioner automatisk.
Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen.

Tryk kortvarigt eller langt på AUTO.

  • Kort tryk - luftrecirkulation, luftkonditionering og luftdistribution styres automatisk.
  • Langt tryk - luftrecirkulation, luftkonditionering og luftdistribution styres automatisk, temperatur og ventilatorniveau ændres til standardindstillinger: 22 °C (72 °F) og niveau 3.
Automatisk regulering af klimaet aktiveres, og knappen lyser.

 Note

Det er muligt at ændre temperatur og blæserniveau, uden at det automatisk regulerede klima deaktiveres. Automatisk reguleret klima deaktiveres, når luftfordelingen ændres manuelt, eller når maksimumsdefroster aktiveres.

Relaterede artikler