• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Ændre luftfordeling

Luftfordelingen kan ændres manuelt, hvis det er nødvendigt.
Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen.
Luftfordelingsknapperne i klimavisningen i midten omkring AUTO-knappen oppefra og ned:
  • Luftfordeling – defrosterspjælde forrude
  • Luftfordeling – ventilationsspjæld instrumentpanel og midterkonsol
  • Luftfordeling – ventilationsspjæld gulv

Tryk på en eller flere af luftfordelingsknapperne for at åbne/lukke den tilsvarende luftstrøm.

Luftfordelingen ændres, og knapperne lyser/slukkes.

Hvis alle luftfordelingsknapperne fravælges i manuel position, vender klimaanlægget tilbage til automatisk reguleret klima.