• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

12 V-batteri

Dette batteri anvendes til at starte elsystemet op og drive elektrisk udstyr i bilen. Ved drift af motoren anvendes højvoltsbatteriet.

Det er et 12-V AGM-batteri (Absorbed Glass Mat), dimensioneret til at støtte funktionen af bilens elsystem.

  • Kobl aldrig batteriet fra, mens bilen er i gang.
  • Kontroller, at kabler til batteriet er korrekt tilsluttet og godt strammet.

 Advarsel

  • Batteriet kan danne knaldgas, som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Batteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.
  • Ingen tobaksrygning i nærheden af batteriet.

Placering

PS2-2007-12V-battery location

 Advarsel

Hvis 12 V-batteriet frakobles, skal funktionen for automatisk åbning og lukning genindstilles for at fungere korrekt. Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.

 Vigtigt

Hvis batteriet er fastspændt med et spændebånd – sørg for, at spændebåndet altid er ordentligt spændt.

Specifikationer for 12 V-batteri

BatteritypeH6 AGM
Spænding (V)12
Koldstartkapacitet1 - CCA2 (A)760
Størrelse, L×B×H277,70×174,40×188,50 mm (10,9×6,9×7,4 tommer)
Kapacitet (Ah)70

 Vigtigt

Når batteriet udskiftes, skal du sørge for at skifte til et batteri med den samme størrelse, koldstartsevne og type som originalbatteriet (se mærkat på batteriet).

 Note

Det anbefales at kontakte Polestar Customer Support for udskiftning af batterier.
  1. 1 I henhold til EN-standard.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.