• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Problem med internetanslutning

Om bilen tappar sin internetanslutning kan du prova följande.

Slå av och på mobildata

Om bilens internetuppkoppling plötsligt och oförklarligt försvinner kan det hjälpa att slå av och på mobildata.
Gå till appvyn PS2_2007_App view symbol och öppna därefter inställningar PS2_2007_Settings symbol.
Välj Nätverk och internet.
Slå av och sedan på Wi-Fi och Bilens SIM-data för att starta om uppkopplingen.

Starta om systemet

Starta om systemet genom att hålla hemknappen intryckt 20 sekunder.

Kontrollera medgivande till internetanslutning

För en fungerande internetanslutning krävs medgivande. Kontrollera att denna inställning sparats korrekt.

Anslut bilen till internet genom att ansluta till ett externt Wi-Fi-nätverk, t.ex. via mobiltelefonens internetdelning.
Gå till appvyn PS2_2007_App view symbol och öppna därefter inställningar PS2_2007_Settings symbol.
Välj Integritet och datadelning och därefter Användarvillkor för internet. Vänta tills leverantörens sida visas.
Gå tillbaka till inställningar PS2_2007_Settings symbol och välj Nätverk och internet.
Stäng av Wi-Fi och kontrollera att Bilens SIM-data är påslagen.
Gå tillbaka till inställningar PS2_2007_Settings symbol, välj återigen Integritet och datadelning och därefter Användarvillkor för internet.
Godkänn användarvillkoren.

Vid problem med anslutning via Bluetooth-ansluten telefon

Om du upplever svårigheter med att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth

  • Kontrollera att telefonens batteri är tillräckligt laddat och att den är påslagen.
  • Kontrollera att du har Bluetooth påslaget både i telefonen och i bilen.
  • Kontrollera att du upprättat en Bluetooth-anslutning och anslutit bilen till den telefon som ska användas.
  • Om möjligt, prova att ansluta en annan telefon till bilen via Bluetooth för att kontrollera om problemet ligger hos enheten eller i bilen.

Om problem kvarstår:

  1. Rensa alla tidigare tillagda telefoner under Bluetooth-inställningarna i bilen.
  2. Starta om den telefon som du vill ansluta.
  3. Prova att ansluta telefonen på nytt.

Vid problem med anslutning via bilens inbyggda modem1

Om uppkoppling via bilens inbyggda modem fungerar dåligt, t.ex. på grund av dålig täckning, prova att ansluta via Wi-Fi-nätverk eller Bluetooth-ansluten telefon istället.

 OBS

Om flera olika källor till internetanslutning används samtidigt, t.ex. om bilen har internet via inbyggt modem och samtidigt har internet påslaget via en Bluetooth-ansluten telefon, används dessa källor enligt följande prioritetsordning. I första hand används uppkoppling via Wi-Fi-nätverk, i andra hand via Bluetooth-ansluten telefon och i tredje hand via bilens inbyggda modem.
  1. 1 Uppkoppling via inbyggt modem är endast tillgängligt på vissa marknader.