• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner

Det är möjligt att växla mellan flera Bluetooth-anslutna telefoner.

Du kan göra det genom att öppna telefonappen och trycka på PS2-2222-Change phone symbol.

Det går även att växla mellan telefoner på följande sätt.
Öppna appvyn PS2_2007_App view symbol.
Tryck på inställningar PS2_2007_Settings symbol längst ner i displayen.
Under Bluetooth, tryck på namnet på den telefon som ska anslutas.
Välj om den ska användas för både telefoni och media.