• Manual
  • Videogalleri
  • Mjukvaruuppdateringar

Hantera textmeddelanden

Det går att ta emot och skicka textmeddelanden, i form av sms, när telefonen är ansluten till bilen.

För att kunna hantera textmeddelanden i bilen måste telefonen vara ansluten via Bluetooth1 som telefonenhet och användaren måste ha godkänt i telefonens Bluetooth-inställningar att notifikationer ska visas.

Skicka textmeddelande

Det går att diktera ett nytt meddelande genom att be röststyrningssystemet att skicka ett meddelande till en namngiven kontakt eller ett telefonnummer.

Ta emot textmeddelande

När telefonen är ansluten till bilen visas en notifikation högst upp i centerdisplayen när ett nytt textmeddelande tas emot. Välj om meddelandet ska spelas upp genom att trycka på skärmen eller använda röststyrning.

Det går också att välja att tysta ner konversationen. I så fall visas inga fler notifikationer för den konversationen under pågående körning.

Svara på textmeddelande

När ett textmeddelande lästs upp går det att diktera ett svar2. Följ de instruktioner som röststyrningssystemet ger.

Textmeddelanden visas inte

Om nya textmeddelanden visas på telefonen men inte i centerdisplayen, prova att koppla från och ansluta telefonen igen.

  1. 1 Textmeddelanden kan endast hanteras i bilen om telefonen är kompatibel.
  2. 2 Gäller endast telefoner med Android alternativt iOS 13 eller senare.