Polestar strävar efter att säkerställa digital tillgänglighet för alla.

Polestar strävar efter att säkerställa digital tillgänglighet för alla.

Vi investerar stora ansträngningar och använder Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA som guide för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda och uppleva denna webbplats på ett oberoende och likvärdigt sätt.

Vi investerar stora ansträngningar och använder Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA som guide för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda och uppleva denna webbplats på ett oberoende och likvärdigt sätt.

Vi inser dock att alla delar av våra webbplatser ännu inte är helt tillgängliga, men vi förbättrar våra webbplatsers tillgänglighetsfunktioner. 

Vi inser dock att alla delar av våra webbplatser ännu inte är helt tillgängliga, men vi förbättrar våra webbplatsers tillgänglighetsfunktioner. 

Detta tillgänglighetsmeddelande visar vår nuvarande tillgänglighetsstatus, och vi kommer att uppdatera detta meddelande i takt med att vårt arbete för att förbättra tillgängligheten fortsätter.

Detta tillgänglighetsmeddelande visar vår nuvarande tillgänglighetsstatus, och vi kommer att uppdatera detta meddelande i takt med att vårt arbete för att förbättra tillgängligheten fortsätter.

Vad vi har gjort

Vi ser regelbundet över vår webbplats för att hitta problem och förbättra tillgängligheten. Vi har arbetat med en extern revisor och fokuserat på att lösa de mest kritiska frågorna först. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i WCAG 2.1, som är begripliga, praktiskt genomförbara och robusta, i allt vi gör, och vår ambition är att i så full utsträckning som möjligt leva upp till WCAG 2.1 nivå AA.

Vi ser regelbundet över vår webbplats för att hitta problem och förbättra tillgängligheten. Vi har arbetat med en extern revisor och fokuserat på att lösa de mest kritiska frågorna först. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i WCAG 2.1, som är begripliga, praktiskt genomförbara och robusta, i allt vi gör, och vår ambition är att i så full utsträckning som möjligt leva upp till WCAG 2.1 nivå AA.

Några av våra senaste förbättringar av tillgängligheten är:

Några av våra senaste förbättringar av tillgängligheten är:

 • teknisk möjlighet att ha textalternativ till bilder
 • uppdateringar i rubrikstrukturen så att rubrikerna är tydligt och korrekt markerade
 • tydliga indikationer på webbplatsens synliga fokus
 • förbättringar av tabbordningen
 • möjligheten att pausa automatisk uppspelning av videor
 • teknisk möjlighet till ARIA-etiketter på kontroller
 • felmeddelanden på formulärsidor
 • landmärken i till exempel sidfoten.

Hur vi arbetar med tillgänglighet

Vårt mål är att ha en webbplats som är tillgänglig för alla. För att uppnå detta genomför vi kontinuerliga tester under utvecklingen och utför manuella revisioner flera gånger per år. För automatiserad testning använder vi HTML-validatorer, webbläsare och plugins till redigeringsverktyg.

Vårt mål är att ha en webbplats som är tillgänglig för alla. För att uppnå detta genomför vi kontinuerliga tester under utvecklingen och utför manuella revisioner flera gånger per år. För automatiserad testning använder vi HTML-validatorer, webbläsare och plugins till redigeringsverktyg.

Vi stöder de två senaste huvudversionerna av webbläsarna Firefox, Microsoft Edge, Safari och Chrome.

Vi stöder de två senaste huvudversionerna av webbläsarna Firefox, Microsoft Edge, Safari och Chrome.

Trots detta är vi medvetna om att vi vid varje givet tillfälle inte kan godkännas av alla tillgängliga onlinevalideringsverktyg. Nedan hittar du vår strategi för hur vi siktar på att förbättra vår kundupplevelse, samt en lista över alla för närvarande kända problem som vi behöver ta itu med. Vi förväntar oss att dessa problem kommer att lösas i samband med framtida uppdateringar, eftersom de står på vår att-göra-lista för utveckling av webbplatsen.

Trots detta är vi medvetna om att vi vid varje givet tillfälle inte kan godkännas av alla tillgängliga onlinevalideringsverktyg. Nedan hittar du vår strategi för hur vi siktar på att förbättra vår kundupplevelse, samt en lista över alla för närvarande kända problem som vi behöver ta itu med. Vi förväntar oss att dessa problem kommer att lösas i samband med framtida uppdateringar, eftersom de står på vår att-göra-lista för utveckling av webbplatsen.

Hur vi ständigt förbättrar oss

Vi identifierar och dokumenterar kontinuerligt eventuella tillgänglighetsproblem som vi hittar på vår webbplats och rankar dem efter den övergripande påverkan de har för våra besökare, men också utifrån den mängd arbete som krävs för att åtgärda dem. Problem som i hög grad påverkar webbplatsupplevelsen ur ett tillgänglighetsperspektiv hanteras omedelbart. Vi vidtar rimliga åtgärder för att åtgärda andra problem inom 6 månader från tidpunkten för vår senaste revision.

Vi identifierar och dokumenterar kontinuerligt eventuella tillgänglighetsproblem som vi hittar på vår webbplats och rankar dem efter den övergripande påverkan de har för våra besökare, men också utifrån den mängd arbete som krävs för att åtgärda dem. Problem som i hög grad påverkar webbplatsupplevelsen ur ett tillgänglighetsperspektiv hanteras omedelbart. Vi vidtar rimliga åtgärder för att åtgärda andra problem inom 6 månader från tidpunkten för vår senaste revision.

Om du stöter på några tillgänglighetsproblem när du navigerar på vår webbplats, vänligen kontakta Polestars support via accessibility@polestar.com.

Om du stöter på några tillgänglighetsproblem när du navigerar på vår webbplats, vänligen kontakta Polestars support via accessibility@polestar.com.

Du kan vara säker på att vi tar dina synpunkter på allvar och kommer att beakta dem när vi utvärderar hur vi på bästa sätt kan tillgodose alla våra kunders behov.

Du kan vara säker på att vi tar dina synpunkter på allvar och kommer att beakta dem när vi utvärderar hur vi på bästa sätt kan tillgodose alla våra kunders behov.

För information om vår behandling av dina personuppgifter, läs vårt Integritetsmeddelande.

För information om vår behandling av dina personuppgifter, läs vårt Integritetsmeddelande.

Vårt mål är att leva upp till WCAG 2.1 nivå AA i största möjliga utsträckning. Nedan har vi dokumenterat de riktlinjer som vi fortfarande arbetar med för att uppfylla.

Vårt mål är att leva upp till WCAG 2.1 nivå AA i största möjliga utsträckning. Nedan har vi dokumenterat de riktlinjer som vi fortfarande arbetar med för att uppfylla.

Riktlinje 1.1 Textalternativ
1.1.1 Innehåll som inte är text

Riktlinje 1.1 Textalternativ
1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Textalternativ finns inte på alla sidor.
 • Textalternativ finns oftast på engelska och inte på det lokala språket.

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media

 • Undertexter/textalternativ saknas för vissa videor.
 • Vissa videor saknar informationen att de har ett dekorativt syfte.

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart
1.3.1 Information och relationer

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart
1.3.1 Information och relationer

 • Vissa sidor har ingen tydlig rubrikstruktur.
 • En del onödig användning av ARIA.

1.3.2 Meningsfull ordning

1.3.2 Meningsfull ordning

 • Detta tillämpas på de flesta sidor men det finns några få undantag.

1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

 • Vi tillhandahåller inte autocomplete-information om automatiskt ifyllda inmatningsfält.

Riktlinje 1.4 Urskiljbart

Riktlinje 1.4 Urskiljbart

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.3 Kontrast (minimum)

 • En del visuell presentation av text och bilder av text har inte ett kontrastförhållande på minst 4,5:1.

1.4.5 Text i form av bild

1.4.5 Text i form av bild

 • Viss text i form av bild används på en del sidor

1.4.11 Kontrast som inte rör text

1.4.11 Kontrast som inte rör text

 • Vissa objekt har inte färgkontrasten 3:1 i förhållande till angränsande färger.

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord

2.1.1 Tangentbord

2.1.1 Tangentbord

 • De interna länkarna för Cookie-samtycket är inte tillgängliga via tangentbordet (tredjepartskomponent)
 • Formuläret för att skapa ett Polestar ID innehåller CAPTCHA (tredjepartsleverantör), men alternativet att kontakta Polestar support ges till användaren.
 • Det finns några modala sidor på webbplatsen som inte har någon tangentbordsfälla. Det gör det möjligt för användare att interagera med element som ligger utanför det modala fönstret.

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid

2.2.2 Paus, stopp, dölj

2.2.2 Paus, stopp, dölj

 • Vissa videor som spelas upp automatiskt och loopar har inga kontroller för att spela upp eller pausa.

Riktlinje 2.4 Navigerbart

Riktlinje 2.4 Navigerbart

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

 • Vi har ingen funktion tillgänglig för att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor.

2.4.3 Fokusordning

2.4.3 Fokusordning

 • Vissa sidor behöver förbättras på detta område.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

 • Syftet med vissa länkar framgår inte av länktexten i sig själv eller av länktexten tillsammans med dess automatiskt tydliggjorda länksammanhang.

Riktlinje 2.5 Inmatningsmetoder

Riktlinje 2.5 Inmatningsmetoder

2.5.3 Etikett i namn

2.5.3 Etikett i namn

 • Alt-texter saknas i vissa fall.

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd

3.2.3 Konsekvent navigering

3.2.3 Konsekvent navigering

 • Navigeringsreglaget ändrar länkar i olika underdomäner.

3.3.1 Identifiering av fel

3.3.1 Identifiering av fel

 • Förbättringar behövs i felmeddelandet till användare när formuläret har skickats in.

Riktlinje 5 Uppfyllande

Riktlinje 5 Uppfyllande

5.2.5 Inte hindrande

5.2.5 Inte hindrande

 • De interna länkarna för Cookie-samtycket är inte tillgängliga via tangentbordet (tredjepartskomponent)

Få alla de senaste nyheterna från Polestar

Prenumerera
Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande