Den internasjonale elbildagen 2021

Når man spiller på lag, får man ting gjort. Om det så er å gjennomføre krisetiltak eller forsøke å skape positive endringer, så når vi våre felles mål på en raskere måte gjennom samarbeid og samhandling. Lagarbeid er oppskriften på suksess.

Den internasjonale elbildagen er en katalysator for endringer som sender ut en klar og tydelig melding om bærekraftig mobilitet.
Ade Thomas

Som en reaksjon på klimakrisen som utfolder seg over hele verden, har det svensk-sveitsiske firmaet  ABB og det bærekraftorienterte medieselskapet Green.TV lansert Den internasjonale elbildagen. Det er en dag for å «feire e-mobilitet over hele verden, bidra til overgangen til mer bærekraftig veitransport og en fremtid med nullutslipp». Polestar var blant initiativtakerne til den første utgaven av Den internasjonale elbildagen 9. september 2020. I årets utgave involverer Polestar seg enda sterkere i rollen som eksklusiv partner for bærekraft og transparens.

Den internasjonale elbildagen har som formål å påvirke beslutninger og forme samtalen om en fremtid med null utslipp, både på forbrukernivå, bransjenivå og politisk nivå. Innledningsvis handler det primært om å engasjere virksomheter over hele verden i utviklingen av planer for overgangen til mer bærekraftig e-mobilitet. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på vitnesbyrd fra elbilførere som forteller om sin beslutning om å skifte til elbil og hvilke erfaringer de har gjort seg så langt.

Dette initiativet har som mål å virkelig få fart på utviklingen, og oppfordrer deltakere fra alle verdenshjørner til å bli med på å snakke frem elektrisk bilkjøring. I fjor nådde budskapet frem til et publikum på 1,9 milliarder personer. I år er målet å nå et enda høyere tall, der kommunikasjonen er fokusert på tre nøkkelområder: utdanning, tilgang og bærekraft.

«Den internasjonale elbildagen er en katalysator for endringer som sender ut en klar og tydelig melding om bærekraftig mobilitet», sier Ade Thomas, grunnlegger av både Green.TV Media og Den internasjonale elbildagen. «Derfor er jeg kjempefornøyd med nok en gang å samarbeide med Polestar, et selskap som er helt i tet når det gjelder å drive frem en bærekraftig endring av bilbransjen.»

Rask avkarbonisering av bilbransjen har aldri vært viktigere. Jo flere som hever stemmen og krever endringer, jo bedre. Nettopp derfor slutter vi oss til koret gjennom deltakelsen i Den internasjonale elbildagen. For når man spiller på lag, får man ting gjort.  

Tilknyttet

Polestar på SHE-konferansen 2024: innovasjon gjennom inkludering

For tredje år på rad var Polestar partner under SHE-konferansen - den største mangfoldskonferansen i Norden. I en naturlig union utsmykket Polestar 3 og Polestar 4 Oslo Spektrum. Et lite steinkast unna kunne en se en like sterk stjerne skinne: Arlena Amiri, Polestars Head of Advanced Engineering. Hun snakket om hvor de virkelige superkreftene i bilene våre kommer fra.