Hva er V2G, og hvordan kan det forvandle energiinfrastrukturen vår?

Hva om elbilen din kunne gjøre mer enn å bare kjøre deg fra A til B (for eksempel betale strømregningen din)? Med V2G-teknologi kan dette være nærmere virkeligheten enn du tror.

Animation of Polestar 3 discharging energy to the grid.

Ved første blikk ser kanskje elbiler ut som en betydelig trussel for strømnettet. Kritikere hevder ofte av utdaterte og underdimensjonerte strømnett ikke vil takle det store behovet fra elbiler som skal lades. Men hvis vi tar i bruk en teknologi som kalles vehicle-to-grid (V2G), kan vi gjøre strømnettet mye mer fleksibelt og pålitelig. 

Hva er V2G, og hvordan skiller det seg ut fra andre typer V2X?  

V2G betyr at en elbil med toveis lading kan brukes til å lagre energi fra nettet og levere energi tilbake til nettet.  Enkelt forklart kan en bil som er koblet til en ladeenhet, fungere som en mobil strømkilde og forsyne nettet med energi i perioder med høy etterspørsel, eller selge den for å balansere behovet for bærekraftig energi.

Dette er ulikt både V2H (vehicle-to-home) og V2L (vehicle-to-load), som fokuserer på strømforsyning til henholdsvis boliger eller elverktøy, elsykler og apparater. Begge leverer reservestrøm direkte til husholdningen i stedet for å sende overskuddsstrøm tilbake til nettet. V2L er forøvrig en relativt enkel teknologi som er i bruk allerede i dag.

Det finnes mange vehicle-to-'x'-teknologier, men V2G skiller seg ut med at det kan levere ren energi i stor skala. 

La oss se nærmere på hva det er som gjør denne teknologien så banebrytende. 

V2G demonstration in Santa Monica at Polestar Day.
En visuell fremstilling av V2G, presentert i Santa Monica i anledning Polestar Day.
V2G demonstration in Santa Monica at Polestar Day.
Hvorfor det er viktig   

Overgangen til elbiler og fornybare energikilder er svært viktig for å nå klimamålene. Men å forutsi når fornybar energi vil være tilgjengelig for forbrukerne, er ikke så lett, og det stiller høyere krav til energiinfrastrukturen og strømnettene.

Løsningen er en forskyvning av tilbud og etterspørsel mellom når folk trenger strøm for å kjøre og når det trengs energi i nettet.

Å bruke parkerte elbiler til lagring av energi er en effektiv måte å bidra til å spre behovet for energi fra nettet. Hvis for eksempel elbileiere lader i normal arbeidstid (når nettet vanligvis har rikelig tilgang på sol- og vindenergi), kan de bidra med ekstra energi til fellesskapet når de kommer hjem fra jobben og etterspørselen flyr til værs. 

Ifølge en nylig undersøkelse trenger bare 30 prosent (i gjennomsnitt, på verdensbasis) av verdens elbileiere bli med på V2G-programmer for å møte behovet for energilagring innen 2030. Og hvis California klarer å utnytte alle de 14 millioner elbilene som ventes å være på veiene innen 2035, kan staten levere nok energi til å forsyne alle husholdningene med energi i tre dager, ifølge beregningene til Natural Resources Defense Council. 

For å få fart på denne utviklingen i California har vi nylig kunngjort et samarbeid med California Energy Commission og den uavhengige, ideelle organisasjonen R&D institute EPRI, om en forstudie – finansiert av Vinnova – for å utarbeide et veikart for V2G-tjenester i California. Denne forstudien vil begynne i desember i år og vare til oktober neste år.

Animation of bidirectional charging and discharging.
Hva er fordelene med V2G   

I tillegg til å bidra til å møte økende etterspørsel etter elektrisitet (samtidig som den reduserer avhengigheten av ikke-fornybare energikilder), har V2G-teknologi en rekke andre nyttige sider.

For strømforsyningen er V2G en økonomisk måte å møte raskt stigende energibehov på, samtidig som det gir bedre utnyttelse av fornybare energikilder som vindkraft. Det betyr billigere og mer pålitelig strøm for folk flest.

En viktig faktor er at V2G også kan være med på å betale prisen for å eie en elbil. Ved å selge elektrisitet tilbake til nettet kan elbileiere både være med på å tilrettelegge for overgangen til grønn energiinfrastruktur og bruke bilen til å skaffe seg inntekter.

Å endre infrastrukturen lar seg selvsagt ikke gjøre over natten. Vehicle-to-grid-teknologi er fortsatt på et tidlig utviklingsstadium, og ladestasjoner må klargjøres med programvare som kan kommunisere med det sentrale nettet for å måle den generelle etterspørselen etter strøm i systemet til enhver tid.

Elbilprodusenter må også trappe opp bruken av toveis ladekapasitet i bilene sine, ettersom ikke alle biler er utstyrt med dette nå. Dette er tilfellet for Polestar 3.

Polestar V2G app UI.
Polestars V2G-app.
Polestar 3 rear.
Vi ser for oss en fremtid hvor bilene våre kan gi kundene nye inntektskilder i tillegg til selve nytteverdien.
Emanuella Wallin, Polestars produkteier for lading og energi
Polestar studerer fremtiden for V2G i nytt pilotprosjekt  

Sammen med Svenska Kraftnät, Chalmers University of Technology, hjemmeladerleverandøren Easee og strømleverandørene Göteborg Energi Nät og Vattenfall står Polestar nå i spissen for et nytt testprogram for V2G i Göteborg.

"I fremtiden kan V2G-tilkoblede biler ifølge våre beregninger dekke opptil 20 % av behovet for fleksibilitetstjenester her i Göteborg. I dette tilfellet betyr det å forsyne strøm fra bilens batteri for å bidra til å stabilisere nettet", sier Lars Edström, administrerende direktør i Göteborg Energi Nät AB.

I pilotprogrammet vil en gruppe Polestar 3-eiere kunne selge energikapasiteten sin på det offentlige energimarkedet gjennom et såkalt virtuelt kraftverk (Virtual Power Plant, VPP). Ved hjelp av denne teknologien kan bilparkens batterikapasitet og tilgjengelighet planlegges basert på tidligere data for å tilpasses strømbehovet, hvilket betyr at eierne kan tjene mer penger på bilene sine.  

Høres det innviklet ut? Heldigvis trenger ikke kundene gjøre noe som helst. De bare plugger inn laderen, fyller ut ukeplanen for når de har behov for å kjøre, og så ordner den smarte ladeteknologien resten.

Emanuella Wallin, Polestars prosjektleder for V2G, sier følgende: "Prosjektet er det største pilotprosjektet i Sverige og et av de første i Europa med denne partnersammensetningen. Vi ser for oss en fremtid hvor bilene våre kan gi kundene nye inntektskilder i tillegg til selve nytteverdien."

"I tidligere V2G-prosjekter har fokus vært på den enkelte huseieren, men ved å kombinere elbiler i en bilpark løfter vi det hele opp på et nytt nivå. Gjennom VPP vil hele bilparken fungere sammen som en fleksibel energiressurs i energimarkedet", sier Emanuella Wallin. "Det betyr at dette prosjektet kan ha dyptgående implikasjoner, med potensial til å etablere nye beste praksiser som kan tas i bruk også i andre regioner." 

Ved å slå oss sammen med det offentlige, akademia og sentrale aktører i den nasjonale og lokale energiinfrastrukturen blir Polestar med på en satsning hvor man håper å forvandle elbiler fra en belastning til en ressurs for strømnettet. "Innvirkningen som V2G-teknologi kan ha på miljøet, strømnettet, bedrifter og kunder, er enorm. Dette er begynnelsen på en endring i hvordan vi tenker på elbiler", avslutter Emanuella Wallin.

Tilknyttet

Polestar 3 in Jupiter on the streets of Madrid.

Opplev lydanlegget i Polestar 3

God lyd er viktig når man kjører lengre strekker. På en måte kan man si det er førerens drivstoff. Fra vår spede begynnelse har vi hatt som mål å gjøre øyeblikkene bak rattet på en Polestar til noen av dagens beste. Slik at du får en kjøreopplevelse som oppfordrer deg til å ta den lange turen hjem. Kremen på kaken er Dolby Atmos®.