Til medlemmer av Polestar Community over hele verden

Det er vanskelige tider, og vi vil gjerne holde dere informert om hvilken innsats vi gjør for å redusere spredningen av COVID-19. Denne situasjonen oss alle, og som alltid setter vi sikkerheten til våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder i fremste rekke.

The Polestar logo on Polestars headquarters, The Cube.

Basert på råd fra myndighetene iverksatte vi tiltak 13.03.2020 ved å stenge Polestar Space Oslo på ubestemt tid, for å bidra i den nasjonale dugnaden som pågår og vil evaluere situasjonen kontinuerlig i tiden fremover.

I Kina har vi iverksatt strenge tiltak på fabrikken siden starten på året, for å ta vare på våre ansatte og familiene deres.

I tillegg til å gjennomføre temperaturkontroller av personalet og desinfisere fabrikkene våre grundig, utstyrer vi de ansatte med nødvendig verneutstyr og tilbyr dem helsekontroll. Dette har bidratt til at vi har unngått koronavirustilfeller i teamene våre i Kina.

I Europa og Nord-Amerika har vi lært av erfaringene våre, der alle medlemmene i Polestar-teamene har utstyr og oppfordret til å jobbe hjemmefra.

Våre ansatte er innstilte på å gjøre det de kan i vår felles kamp for å ta vare på hverandre.

Samtidig er vi også opptatt av å oppfylle våre forpliktelser overfor dere, kundene våre.

Takket være forholdsreglene vi har tatt og planene vi har lagt de siste månedene, har vi kunnet begynne produksjonen av Polestar 2.

Det står nye utfordringer for tur i ukene som kommer, og vi kommer til å fortsette å gi hele Polestar-familien over hele verden vår støtte og beskyttelse.

Takk for all støtten vi har fått fra dere i dette drømmeprosjektet de siste tre årene. Vi vil stå på videre for å oppnå suksess med lidenskap og målrettet arbeid.

Vi står i stor takknemlighetsgjeld til alle heltene i helsevesenet og det offentlige – leger, sykepleiere, folkehelseeksperter, forskere og offentlig ansatte – som kjemper en hard kamp for å verne verdenssamfunnet.

Det ligger i menneskets natur å ta denne utfordringen og bruke den til å innovere og skape endringer, å takle motgang og holde fast ved ambisjonene våre. 

Polestar

Tilknyttet

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Pangaia og Polestar: forpliktelser og samarbeid

PANGAIA er et materialteknologiselskap som presenterer problemløsende innovasjoner gjennom førsteklasses livsstilsprodukter. De har påtatt seg oppdraget med å forvandle klesindustrien og inspirere til og sette fart på tiltak for å skape en positiv fremtid for jorden.