Utålmodighet er en dyd: bærekraftoppgraderinger av Polestar 2

Tålmodighet er en dyd. Som barn lærer vi å vente på tur, og når vi blir større lærer vi at hastverk er lastverk (hva nå enn det er). At tålmodighet er en dyd er vi enig i. Men når det gjelder miljøet, er tålmodighet en luksus vi ikke har råd til. Det er grunnen til at vi ruller ut bærekraftsoppgraderinger av Polestar 2.

A Polestar 2 in front of a glass wall.
En facelift halvveis inn i produktsyklusen passer ikke med vår filosofi. Vi fokuserer heller på kontinuerlige forbedringer vi kan ta i bruk etter hvert som vi utvikler dem.
Thomas Ingenlath

I stedet for en kosmetisk facelift som er utbredt blant bilprodusenter, er oppgraderingene av Polestar 2 konkrete forbedringer som gjør bilen mer bærekraftig. Vi gjør stadig nye fremskritt innen materialer, prosesser og metoder og når en forbedring er klar til å tas i bruk setter vi den ut i live så snart som mulig.

"Det er fantastisk å se hvordan vi ikke bare kan oppdatere design og funksjonselementer i bilene våre, men også gjøre dem mer bærekraftige", sier Polestars toppsjef Thomas Ingenlath. "En facelift halvveis i produktsyklusen passer ikke inn i vår filosofi. Vi fokuserer heller på stadige forbedringer vi kan ta i bruk etter hvert som vi utvikler dem."

Polestars offisielle innstilling til materialer er å tilby et vegansk interiør som førstevalg og skinn som et alternativ. Det at vi satser på syntetiske materialer, skaper andre utfordringer med tanke på bærekraft. For øyeblikket er skinn et materiale som løser mange utfordringer knyttet til kvalitet og miljø. Å gjøre skinn mer bærekraftig, samtidig som vi utforsker alternativer, har derfor stått i fokus.

"Vi krever at alt skinn som brukes i Polestar-produkter, oppfyller de strengeste standardene innen dyrevelferd og de fem frihetene*, i tillegg til at det må være fullstendig sporbart og kromfritt", sier Polestars sjef for bærekraft Fredrika Klarén. 

Bridge of Weir, en skotsk skinnleverandør, oppfyller disse kravene. De arbeider med biprodukter fra etisk ansvarlige kilder og er sertifisert på høyeste nivå av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, med 100 % sporbarhet. De bruker en patentert sirkulær produksjonsprosess som reduserer karbonutslippene, og er sertifisert på Gold-nivå av Leather Working Group, verdens ledende miljøsertifisering for skinnprodusenter. En kromfri produksjonsmetode bruker naturlige kilder til probiotika, enzymer, plantepolymere og vegetabilske eller syntetiske tanniner til garving og behandling. Jordbruksmetoder basert på gressfôr og regenerativt jordbruk benyttes i hele forsyningslinjen.

01/03

Polestar 2 interior.

Komponentene, konstruksjonen og prestasjonene til batteriet drar også nytte av bærekraftige forbedringer. Circulor, Polestars blokkjedepartner, har nå lagt til glimmer på listen over sporede mineraler, sammen med kobolt. Aluminiumbrettet som inngår i batteriboksen har fått en CO2e-reduksjon på 700 kg per bil (for alle versjoner) takket være beslutningen om å kun kjøpe aluminium til denne komponenten fra smelteverk som bruker fornybar energi.

I tillegg til forbedret sporbarhet for batterimaterialer generelt har batteriet i Polestar 2 Standard range Single motor fått bedre cellekjemi og økt batterikapasitet på 69 kWh (før 64 kWh). Dette gir en økning av rekkevidden med 30 km (opp til 474 km WLTP), en økning i motoreffekten fra 165 kW til 170 kW, og en økning i maksimal ladehastighet med likestrøm fra 116 kW til 130 kW. 

Bærekraft gjennomsyrer alt som har med Polestar å gjøre. I tråd med dette kombineres programmene for CO2-reduksjon med programmene for kostnadsreduksjon som er vanlig også ellers i bransjen. "Vi har satt i gang et første pilotprosjekt der aluminiumet i felgene erstattes med lavkarbonaluminium som produseres med fornybar energi", forklarer Klarén. "Vi forventer at dette vil gi en CO2e-reduksjon på 600 kg for Polestar 2 i andre halvdel av året."

"LCA-rapporten våravslørte hvilke områder som har rom for forbedringer", fortsetter Klarén. "Vi må aktivt søke etter løsninger i samarbeid med leverandørene og partnerne våre, for vi har ikke tid til noe annet."

Evnen til å skape reell fremgang ligger ikke bare hos produsentene. Forbrukerne har et enormt potensial til å være med på å skape en renere, mer bærekraftig fremtid, spesielt når informasjon som Polestars egne produkterklæringer blir stadig vanligere, og skaper økt transparens som i sin tur skaper et godt beslutningsgrunnlag.

Raske, omfattende endringer må til. Forbedringer som anses for å være klare, må tas i bruk så snart som mulig. Vi kan ikke vente, for det har vi ikke råd til.

Det er på tide å gjøre utålmodighet til en dyd.

*Frihet fra sult, tørst og feilernæring gjennom god tilgang til ferskvann og et kosthold som ivaretar god helse og sunnhet. Frihet fra ubehag ved å tilby et egnet miljø med ly og et behagelig hvileområde. Frihet fra smerte, skade eller sykdom gjennom forebygging eller rask diagnose og behandling. Frihet til å utøve (de fleste former for) normal atferd gjennom tilgang til tilstrekkelig plass, egnede fasiliteter og selskap med andre dyr av samme art. Frihet fra frykt og stress ved å sikre forhold og behandling som unngår mental lidelse. 

Tilknyttet

Polestar 2 driving through the mountains

Testvinner: oppgraderte Polestar 2 

Norsk og internasjonal presse hyller den oppgraderte Polestar 2. Utleveringer av bilen begynte i August og nå har de første anmeldelsene fra pressen blitt publisert. Oppgraderingene hos Long-range versjonene inkluderer et større batteri på 82 kWh, rekkevidde opp til 655 km (WLTP) og hurtiglading opp til 205 kW. De nye motorene er mer effektive og Single-motor versjonene har blitt mer effektive samtidig som de har gått til bakhjulsdrift. Hjemme i Norge ble Polestar 2 nummer to i NAFs rekkevidde test (sommer 2023).