*Pip*-rapporten

Et sammendrag av Bærekraftrapporten vår for 2022, uten å bruke ordet bærekraft.

Sustainability stats in yellow written in three grey boxes

Endelig er den her. Rapporten over alle rapporter. Over seksti sider med grafer, prosenter, milepæler og definisjoner av rapportens omfang. Vi snakker selvsagt om … rapporten der vi forteller deg om innsatsen vår for å ta godt vare på planeten og de vi deler den med.Polestars arbeid for å skape en stabil fremtid for planeten vår koker ned til fire fokusområder: klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering. Hvis du stokker om på disse begrepene og tar forbokstavene, får du huskeordet SIKT.

KlimanøytralitetPolestars overordnede mål er å oppnå klimanøytralitet i hele verdikjeden innen 2040. Det er ikke småtteri. For å nå det målet har vi satt oss flere delmål som vi må oppnå. For eksempel å halvere utslippene av drivhusgasser per solgte bil innen 2030 og produsere en virkelig klimanøytral bil innen det samme året.For å lykkes må vi finne ut hvordan vi kan bruke mindre karbonintensive materialer og se etter mer fornybare energikilder å bruke i produksjonen vår. Vi må også fortsette å resirkulere gjennom refabrikkering og gjenbruk av deler i bilene våre. For hver oppdatering av modellene våre gjør vi konkrete tiltak for å redusere utslippene av drivhusgass. Det du får, er ikke bare ansiktsløftinger.Det fremste konkrete uttrykket for innsatsen vår for klimanøytralitet, er prosjekt Polestar 0. Månelandingsmålet vårt om å skape en virkelig klimanøytral produksjonsbil innen 2030. Bare ved å eliminere alle utslipp fra forsyningskjeden, produksjonsprosessene og vraking av bilene ved endt levetid kan vi oppnå dette. Vi har til hensikt å eliminere utslipp i hele forsyningskjeden uten å ty til kompensasjonsløsninger som treplanting.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

SirkularitetSirkulære biler er nøkkelen til en avkarbonisert fremtid i bilindustrien. Det betyr ikke at vi har tenkt å lage runde biler.Bilene må imøtekomme den økende etterspørselen etter mobilitet, samtidig som de krever mindre av naturressursene våre. Det betyr at de må forbruke mindre jomfrumateriale og i stedet bruke materiale som allerede er produsert. Spørsmålet er hvordan man kan få til dette. Vårt overordnede mål er å redusere ikke-sirkulære materialer per bil til så nær null som mulig.Det kan vi bare klare ved å gå tilbake til det første stadiet i prosessen: design.Vanligvis fokuserer designstadiet på funksjonalitet, kvalitet, kostnader og føreropplevelse. Opp gjennom tidene har disse faktorene blitt prioritert fremfor sirkularitet. Vi må skape en ny designprosess hvor sirkularitet står sentralt, og utvikle produkter laget av materialer som kan brukes om og om igjen.La oss ta aluminium som et eksempel. Alle biler inneholder aluminium av forskjellige kvaliteter, men resirkuleringsanleggene skiller ikke mellom dem. De resirkulerer dem ganske enkelt som ett og samme materiale. Dette produserer aluminium som ikke lenger egner seg til bruksområder som krever høy kvalitet, siden det meste nedsirkuleres til metall av lavere kvalitet.Polestars elektriske roadsterkonsept presenterer en ny løsning for aluminium. All aluminium merkes slik at resirkuleringsfirma kan skille de forskjellige kvalitetene fra hverandre og resirkulere dem hver for seg. Dette skaper et lukket materialkretsløp der de forskjellige kvalitetene av aluminium bevarer sin opprinnelige kvalitet når de resirkuleres.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

TransparensAlt som er nevnt over, avhenger av vår evne til å være transparente. Transparens skaper tillit og demonstrerer eierskap og ansvarlighet for det vi utvikler. Derfor vil vi fortsette å kommunisere åpent om den faktiske miljømessige og sosiale påvirkningen gjennom hele livsløpet til de elektriske bilene våre, fra produksjon til vraking.Et av de største problemene vi står overfor, ligger i forsyningskjeden. Nærmere bestemt utvinning og raffinering av mineraler. Farlige arbeidsforhold, barnearbeid, tvangsarbeid og utnyttelse av urbefolkning er dessverre negative sider av virkeligheten innen mineralindustrien. Vi er åpne om disse farene, og arbeider med tillitsverdige organisasjoner for å fjerne slike farer fra forsyningskjeden vår og unngå at de kommer tilbake.Materialsporbarhet er et av våre viktigste verktøy for å oppnå økt transparens. Ambisjonen vår er å kun anskaffe komponenter som inneholder tantal, tinn, wolfram og gull (såkalte konfliktmetaller), fra forsyningskjeder med tredjepartsgodkjente, konfliktfrie smelteverk og raffinerier.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

InkluderingMangfold, representasjon og likeverd er søylene som vår visjon om inkludering støtter seg på. Vi er overbevist at å fremme inkludering har mange positive ringvirkninger. Om det så gjelder økt innovasjon i selskapet vårt eller bedre relasjoner mellom folk og samfunn, så står inkludering sentralt.Vi har forpliktet oss til å drive virksomheten på en etisk måte, forsvare menneskerettighetene og skape en inkluderende arbeidsplass og kundeopplevelse.Når det gjelder våre ansatte, er vår fremste prioritet å sørge for kjønnsmangfold i rekrutteringen. Selv om andelen kvinnelige ansatte hos Polestar overgår industristandarden, er vi sikre på at en enda bedre kjønnsbalanse vil gjøre oss til et bedre selskap.Kundeopplevelsen prioriteres også i inkluderingsstrategien vår. Vi har som mål å fremme en inkluderende kultur innad i organisasjonen og fjerne barrierer som kan hindre ulike kundegrupper i å benytte seg av våre produkter eller tjenester.Vi vil stå på videre for å realisere vår visjon for fremtiden med fokus på klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering. Hvis du vil informere deg nærmere, kan du lese hele rapporten her.

Tilknyttet

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre fotavtrykk – hvorfor Polestar 3 endrer måten vi ser på SUV-er på

Det er ikke noen overraskelse at man ser SUV-er overalt. Som en av verdens mest solgte biltyper er det mye å like ved den allsidige og praktiske Sports Utility Vehicle. Fra å frakte en ungeflokk til fotballtrening og ta seg frem i humpete terreng i fjellene i Sentral-Asia, har alle steder, destinasjoner og yrker behov for store, praktiske og trygge biler. Men denne populariteten har sin pris, for verdens favorittbiltype er også en av verdens største bidragsytere av CO2-utslipp.