Hold deg oppdatert: det siste fra batteriverdenen

Alle vet at elbiler har batterier. Å holde seg oppdatert på den stadig utviklende teknologien er en annen historie. Derfor skal vi i en serie utforske den banebrytende kunsten som er elbil-batterier, svare de på spørsmål om gjenbruk og gå dypere i den nyeste teknologien.

Close-up of cables attached to a Polestar battery.

Tiden for elektrisk mobilitet er her. Halvparten av alle biler solgt i 2030 er spådd å være helelekrtriske. Den elektriske motoren i tillegg til flere komponenter i en elbil krever mye mindre vedlikehold sammenlignet med en bil med forbrenningsmotor (uavhengig av batteritype).

I dagens elbiler er det vanlig med to typer batterier. LFP (Lithium Iron Phosphate) og NMC/NCM (Nickel Manganese Cobalt). Disse batteriene lades og utlades ved at litium-ioner beveger seg mellom det negative (anode) og det positive (katode). De varer lenge, er lette, er raske å lade og har høy energitetthet som gjør dem perfekt for å drive elbiler.

Elbiler har mange fordeler over bensin- og dieselbiler. Til å begynne med er de miljømessige fordelene tydelige. Det samme gjelder de finansielle aspektene. Elektroingeniører er nøkkelen til å avkarbonisere mobilitetssektoren. Samtidig må vi sikre at batterier kan nå sitt fulle potensiale.

I dag er produksjon av en batteripakke svært energi- og ressuskrevende. For å være så bærekraftig som mulig jobber vi med å gjøre produksjonssyklusen mer sirkulær. Vårt mål er å sørge for at batterier som driver bilene våre ikke kun lever ett liv. Å oppnå full sirkularitet krever en holistisk tilnærming. Derfor er vi dedikert til å designe biler som batterier som er enkle å reparere, demontere, omprodusere og resurkulere.

Utvinning av metaller og mineraler som brukes i batterier er et sårt tema, fordi utvinningen av disse materialene fører med høye miljømessige og sosiale kostnader. For at elbil-batterier skal bli et virkelig levedyktig alternativ for fremtiden, må bilindustrien sørge for at risikomineraler og materialer med stor klimapåvirkning ikke faller "ut av løkken" ved å ende opp som avfall eller bli resirkulert til noe med lav kvalitet. For å minke de sosiale aspektene ved gruvedrift, bruker Polestar blokkjedeteknologi for å spore utvinningen av kobolt. Vi utvider også omfanget vårt til å spore andre risikomineraler i fremtidige batterier.

Uavhengig av de miljømessige og økonomiske fordelene med elbiler, er bekymringer for batteriets levetid fortsatt en vanlig hindring for forbrukere. Mange sjåfører tror at elbilens batteri bare vil vare rundt 5-8 år før det må skiftes ut.

Dette er ikke tilfellet. De fleste elbil-batterier er spådd å vare mellom 10-20 år før de må byttes. Men til tross for den enorme veksten i registrerte biler de siste årene er elbil-markedet fortsatt i den spede begynnelsen. Anslag og estimater kan ikke være presise enda. Alle batterier i alle Polestar-biler kommer med en garanti som varer i åtte år eller 160.000 km (det som inntreffer først). 

Det er allment kjent at elbiler har batterier. Forhåpentligvis vil flere også etterhvert kjenne til hvordan disse batteriene fungerer.

Tilknyttet

Reversrace i Polestar 4 med en eks-rallyfører

To førere. En isete bane. Polestar 4. Og kappkjøring i revers.