Mobilitet på en ny måte med Re:Move

Bærekraft er noe vi kan samles om. Det er et av de sentrale temaene i dagens samfunn, og de fleste av oss har klart for oss at vi må gjøre en innsats for å oppnå økt bærekraft på bred front, i alle sektorer og alle deler av verden. Derfor er det fornuftig å samarbeide, og at aktører som allerede jobber for å skape en mer bærekraftig fremtid, slår seg sammen.

Elongated white electric bike with black wheels.
Det er noe veldig kraftfullt med uventede samarbeid.
Nick Compton

Designmagasinet Wallpaper*  har snakket høyt om fordelene ved å samarbeid med deres Handmade-initiativ de siste ti årene, sammenkoblet designere, arkitekter og andre for å lage inspirerende prosjekter. Re-Made er deres fornyede oppfatning av dette premisset. Ideen om å koble sammen kreative gjenstår. Fokuset har skiftet noe, for å håndtere presserende sosiale og miljømessige spørsmål mer direkte, og skape prosjekter som både fremmer diskusjon og viser potensielle løsninger.

Re: Move er et av disse prosjektene.

En liten, men multifunksjonell elektrisk transportør, Re: Move, eksisterer for å vise frem et nytt vri på elektrisk mobilitet. En samtale fra Wallpaper * Seniorredaktør Nick Compton til industridesigner Konstantin Grcic startet initiativet. Det norske aluminiumsfirmaet Hydro kom inn i bildet, og ga både svært resirkulerbart aluminium med lavere karbon og en innovativ konstruksjonsmetode (mer om det senere) som låste opp nye designmuligheter for Grcic. CAKE ga en elektrisk drivlinje optimalisert for trehjuls-mobilitet. Og Polestar mobiliserte sitt Coventry-baserte FoU-anlegg, og kombinerte ingeniørkompetansen til Polestar Director of Design Engineering Chris Staunton med Corum Technology.

Målet var å maksimere samfunnspåvirkningen og minimere miljøpåvirkningen. Fleksibilitet var nødvendig fra alle deltakerne. Noe som viste seg å være avgjørende, ettersom prosjektet ikke akkurat har gått frem med få endringer underveis. "Dette var virkelig som en jam-session," mener Polestar-sjef Thomas Ingenlath. "En kveld kommer alle sammen og bringer instrumentene sine for å kunne spille noe uventet."

01/05

An early design of electric vehicle Re:Move.

Nye brukscenarier ble utfoldet for Re: Move, fra last-mile byleveringsbil til mobilitetsløsning for landlige områder som mangler etablert infrastruktur. "Først av alt ble kjøretøyet oppfattet som lastetransportør for byer," forklarer Grcic. "Men det ble ganske klart under prosjektet at landlige områder med en annen infrastruktur også kunne være ganske interessante." Utformingen av kjøretøyet gikk fra en e-sykkel og tilhenger (laget ved hjelp av friksjonssveising, en teknikk som var banebrytende av Hydro) til en enkelt enhet med en driver bak. "Prosjektet startet virkelig med dette materialet fra Hydro, som tillot oss å bygge denne veldig sterke, lette plattformen," sier Grcic.

"Vi ser den enorme innvirkningen som våre materialvalg har når det gjelder hvordan et produkt vil påvirke klimaet," sier Polestars Bærekraftssjef Fredrika Klarén. "Jeg ser mer og mer at vi er så sammenkoblet," fortsetter hun. "Vi trenger virkelig hverandre for å oppfylle våre klimamål."

Re: Move er sterk nok til å transportere betydelige laster, men likevel smal nok til å bruke sykkelfelt, og oppfordrer til diskusjon om hva e-mobilitet betyr i en rekke forskjellige omgivelser, og fungerer både som et symbol på, og som en katalysator for endring. Kjøretøyet vil til og med gjøre et virtuelt utseende i South by Southwest festivalen 2021.

Re:Move er enda ikke fullført. Testene pågår enda. Det gjøres fortsatt små justeringer. Nye muligheter blir utforsket. Og alle involverte deler spenningen og ønsket om å se denne dynamiske elektriske sleden fullføre overgangen fra idé til produkt.

"Det er noe veldig kraftig med uventede samarbeid," sier Compton. "Jeg har vært forbløffet over sjenerøsiteten og tiden, energien og engasjementet folk har tilbudt."

Uventede samarbeidsprosjekter gjør et sterkt inntrykk.
Nick Compton

Designmagasinet Wallpaper* har vært en pådriver for samarbeid med initiativet Handmade gjennom de siste ti årene, der de har koblet sammen designere, arkitekter og andre kreative yrkesutøvere for å skape inspirerende prosjekter. Re-Made er en revitalisert versjon av dette konseptet. De har videreført ideen med å koble sammen kreative folk, men har flyttet fokus over på å ta for seg aktuelle samfunns- og miljøproblemer og utvikle prosjekter som både skaper diskusjon og demonstrerer potensielle løsninger.

Re:Move er et av disse prosjektene.

Re:Move er et lite, men multifunksjonelt, elektrisk transportkjøretøy som demonstrerer nytenking innen elektrisk mobilitet. En telefonsamtale mellom seniorredaktøren i Wallpaper* Nick Compton og industridesigneren Konstantin Grcic var starten på initiativet. Den norske aluminiumprodusenten Hydro kom inn i bildet og stilte til veie både svært resirkulerbar lavkarbonaluminium og en innovativ konstruksjonsmetode (mer om det siden) som gav Grcic nye designmuligheter. CAKE leverte en elektrisk drivlinje som er optimert for trehjulsmobilitet, mens Polestar mobiliserte sin avdeling for forskning og utvikling i Coventry, der de kombinerte ingeniørekspertisen til Polestars direktør for design engineering Chris Staunton med Corum Technology .

Målet var å oppnå maksimal samfunnspåvirkning og minimal miljøpåvirkning. Alle deltakerne måtte være villige til å vise fleksibilitet, og dette skulle bli svært viktig siden prosjektet har gjennomgått en rekke justeringer underveis. "Dette var egentlig som en jam session," sier Polestars toppsjef Thomas Ingenlath. "Alle tar med seg instrumentene sine og møtes en kveld for å spille noe ingen er forberedt på."

01/03

Re:Move, the sustainable electric trike.

Det åpenbarte seg stadig nye bruksområder for Re:Move, fra hjemlevering i byer til mobilitetsløsninger ute i distriktene, på steder som mangler etablert infrastruktur. "Kjøretøyet var opprinnelig først og fremst ment å fungere som en slags varebil for bybruk," forklarer Grcic. "Men tidlig i prosjektet ble det klart at områder ute på landet, som har en helt annen infrastruktur, også kunne være ganske interessant." Kjøretøyets form forvandlet seg fra en e-sykkel med tilhenger (produsert med friksjonssveising, en teknikk utviklet av Hydro) til en enkelt enhet med føreren bak. "Prosjektet tok virkelig av med dette materialet fra Hydro, som gav oss muligheten til å bygge en veldig sterk, lett plattform," sier Grcic.

"Vi ser hvilken enorm innvirkning materialvalgene har når det gjelder hvordan produktet vil påvirke klimaet", sier Polestars bærekraftsjef Fredrika Klarén. "Det er stadig klarere for meg hvor sammenkoblet vi er", fortsetter hun. "Vi er virkelig avhengige av hverandre for å oppnå klimamålene våre."

Re:Move er sterk nok til å transportere betydelig last, men smal nok til å bruke sykkelfeltet. Den stimulerer til diskusjon omkring hva e-mobilitet betyr i forskjellige omstendigheter, og er både et symbol og en katalysator for endringer. Kjøretøyet kommer til og med til å gjøre en virtuell opptreden på South by Southwest -festivalen 2021.

Re:Move er ikke helt ferdig ennå. Testing pågår. Justeringer gjøres. Nye muligheter utforskes. Og alle som er involvert i prosjektet, er svært spente og gleder seg til å se hvordan denne dynamiske elektriske sleden fullfører forvandlingen fra idé til produkt. 

"Uventede samarbeidsprosjekter gjør et sterkt inntrykk", sier Compton. "Jeg er helt overveldet over hvor generøse folk har vært og hvor mye tid, energi og innsats de har lagt ned."

Tilknyttet

Polestar på SHE-konferansen 2024: innovasjon gjennom inkludering

For tredje år på rad var Polestar partner under SHE-konferansen - den største mangfoldskonferansen i Norden. I en naturlig union utsmykket Polestar 3 og Polestar 4 Oslo Spektrum. Et lite steinkast unna kunne en se en like sterk stjerne skinne: Arlena Amiri, Polestars Head of Advanced Engineering. Hun snakket om hvor de virkelige superkreftene i bilene våre kommer fra.