Forskningsprosjekt: Sharging

Å skape en mer bærekraftig fremtid er en rise, en som ikke ender nå som vi har elektriske høyytelsesbiler på veiene. Det er større og involverer flere. Jo fler, desto bedre.

Sharging is a project looking at solutions for lack of charging infrastructure.

En av hindringene på denne reisen er rekkeviddeangst. Mange tviler på å bytte til elektrisk på grunn oppfattelsen om at det er mangel på ladeinfrastruktur. Vi tror løsningen kan ligge i dette forskningsprosjektet.

Sharging er et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Halmstad Universitetet og RISE og finansieres av Vinnova, et svenskt innovasjonssenter. Sammen skal vi lage en løsning som lar folk fokusere på fordelene med å gå elektrisk uten å tenke på hvor og hvor ofte de trenger å lade bilene sine. Dette prosjektet har som mål å skape fleksible løsninger for lading og inkluderer mangelen på offentlig ladeløsning i noen områder. For å gjøre dette ser vi på mulig utleieløsning ved noen hjem, butikker og kontorer.

"Vi utforsker en form for Airbnb løsining for lading. Kort fortalt, om det er mangel på infrastruktur som er offentlig tilgjengelig, hvorfor ikke ta i bruk det som allerede er på plass som hus og kontorer? Dette har blitt gjort før, og det er derfor dette prosjektet fokuserer på hvordan en levedyktig forretningsmodell kunne sett ut som for en slik tjeneste" sier Anya Ernest, Business Strategist i Polestar.

Prosjektet tar i utgangspunkt nordre del av Sverige, som er en av årsakene til at to Polestar ansatte, inkludert Ernest kjørte opp dit i en Polestar 2 i sommer. De opplevde at infrastrukturen var tilstrekkelig utbygd i områder de kjørte i, noe som beviste at rekkeviddeangst i stor grad er opplevd kontra ekte. Men det blir kaldere lenger nord, og kjører du lenger ut på landet kan det bli et reelt problem.

Å ta i bruk eksisterende infrastruktur og utvikle relevante og moderne forretningsmodeller er en av måtene vi sørger for et enklere skifte mot elektrisk mobilitet. Jo fler mennesker som blir med på vår reise, og jo fler offentlge lademuligheter - desto bedre.

Tilknyttet

Blomstringstid for elbiler på Auto Shanghai 2023

Å sette kreative ideer ut i livet er ikke alltid så enkelt. Å holde dem i live kan være enda vanskeligere. Med kun få uker på seg til å skape en blomstereng til en billansering i et utpreget teknisk miljø, fikk teamet vårt en skikkelig utfordring. Her kan du se hvordan de klarte det.