Bærekraftrapport for 2021

Ansvarliggjøring er nøkkelen for å bekjempe bølgen av grønnvasking, greenhushing og alle andre buzzord som betegner manglende transparens i bærekraftarbeidet. Vi må holde hverandre ansvarlige. Suksess og fiasko må kommuniseres. Spørsmål må stilles og svar må kreves. Vi må dokumentere hva vi gjør og hva som gjenstår. Når vi krever dette fra andre, skal vi samtidig huske oss selv.

Det er kilden til informasjon for alle som virkelig ønsker å vite hvordan et selskap jobber med bærekraft.
Fredrika Klarén

Derfor har vi nå lansert vår bærekraftrapport.

Dette er mer enn kun en oppramsing av initiativer. Rapporten som lanseres som et detaljert tillegg til vår årsrapport, beskriver områdene, feltene og disiplinene som faller under bærekraftbanneret, arbeidet som utføres innenfor hvert område, fremgangen, og oppgavene som gjenstår.

Initiativer som Polestar 0-projektet, samarbeidet med Exponential Roadmap Initiative, deltakelsen på COP26, produktmerking-programmet, og våre LCA-rapporter beskrives. Bidraget til Agenda 2030 dekkes. Klimagassutslipp spores. Energibruken ved fabrikkene i Chengdu og Taizhou rapporteres. Samt planlagte samarbeid og målsettinger for å øke sirkularitet skisseres. 

Det er en grundig rapportering av kompleksitetene knyttet til det å bygge en OEM i bilindustrien, samt en sportslig elbil som er mer bærekraftig. Klimakalkuleringer vises, i tillegg til utregningsmetodene benyttet. Vår bærekraftagenda skisseres. Bidragene våre innen de fire bærekraftpilarene (klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering) spesifiseres. Ingenting utelates, tilsløres eller endres på noen som helst måte.

“Bærekraftrapporten skal verken skjules eller kun være for analytikere og bærekraftentusiaster,” sier Frederika Klarén, Head of Sustainibility i Polestar. “Den er hovedkilden for alle som ønsker informasjon om hvordan et selskap tar bærekraftansvar.”

Rapportering er nødvendig for bærekraftig utvikling. Bærekraftrapporten er helt essensiell når man skal holde seg selv ansvarlig. Og selv om dette ikke er den eneste rapporten der ute, ser vi frem til få selskap av enda flere.

Tilknyttet

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre fotavtrykk – hvorfor Polestar 3 endrer måten vi ser på SUV-er på

Det er ikke noen overraskelse at man ser SUV-er overalt. Som en av verdens mest solgte biltyper er det mye å like ved den allsidige og praktiske Sports Utility Vehicle. Fra å frakte en ungeflokk til fotballtrening og ta seg frem i humpete terreng i fjellene i Sentral-Asia, har alle steder, destinasjoner og yrker behov for store, praktiske og trygge biler. Men denne populariteten har sin pris, for verdens favorittbiltype er også en av verdens største bidragsytere av CO2-utslipp.