Bærekraftrapport for 2021

Ansvarliggjøring er nøkkelen for å bekjempe bølgen av grønnvasking, greenhushing og alle andre buzzord som betegner manglende transparens i bærekraftarbeidet. Vi må holde hverandre ansvarlige. Suksess og fiasko må kommuniseres. Spørsmål må stilles og svar må kreves. Vi må dokumentere hva vi gjør og hva som gjenstår. Når vi krever dette fra andre, skal vi samtidig huske oss selv.

Det er kilden til informasjon for alle som virkelig ønsker å vite hvordan et selskap jobber med bærekraft.
Fredrika Klarén

Derfor har vi nå lansert vår bærekraftrapport. 

Dette er mer enn kun en oppramsing av initiativer. Rapporten som lanseres som et detaljert tillegg til vår årsrapport, beskriver områdene, feltene og disiplinene som faller under bærekraftbanneret, arbeidet som utføres innenfor hvert område, fremgangen, og oppgavene som gjenstår. 

Initiativer som Polestar 0-projektet, samarbeidet med Exponential Roadmap Initiative, deltakelsen på COP26, produktmerking-programmet, og våre LCA-rapporter beskrives. Bidraget til Agenda 2030 dekkes. Klimagassutslipp spores. Energibruken ved fabrikkene i Chengdu og Taizhou rapporteres. Samt planlagte samarbeid og målsettinger for å øke sirkularitet skisseres.  

Det er en grundig rapportering av kompleksitetene knyttet til det å bygge en OEM i bilindustrien, samt en sportslig elbil som er mer bærekraftig. Klimakalkuleringer vises, i tillegg til utregningsmetodene benyttet. Vår bærekraftagenda skisseres. Bidragene våre innen de fire bærekraftpilarene (klimanøytralitet, sirkularitet, transparens og inkludering) spesifiseres. Ingenting utelates, tilsløres eller endres på noen som helst måte.  

“Bærekraftrapporten skal verken skjules eller kun være for analytikere og bærekraftentusiaster,” sier Frederika Klarén, Head of Sustainibility i Polestar. “Den er hovedkilden for alle som ønsker informasjon om hvordan et selskap tar bærekraftansvar.” 

Rapportering er nødvendig for bærekraftig utvikling. Bærekraftrapporten er helt essensiell når man skal holde seg selv ansvarlig. Og selv om dette ikke er den eneste rapporten der ute, ser vi frem til få selskap av enda flere.

Tilknyttet

Een Polestar 2 met racestreep

BST edition 270: den ytelsesorienterte Polestar 2

Ytelse er et relativt begrep. For de fleste mennesker ville det være fantastisk å løpe 100 meter på 20 sekunder. For Usain Bolt ville det vært en enorm nedtur. Polestar 2, med sin holistiske, intuitive og avanserte kjøreopplevelse, er på mange måter allerede en med høy ytelse. Nå som vi introduserer Polestar 2 BST edition 270, finnes det en versjon som løfter bilen til et helt nytt nivå.

Få med deg alle oppdateringene fra Polestar

Nyhetsbrevene våre er et kort sammendrag av alt det siste fra Polestar: nyheter, arrangementer, produktinformasjon og mer.

Abonner
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: