Polestar Precept: Fra konsept til bil, 7. episode

Bildesign krever ekspertise, kreativitet, tålmodighet og fleksibilitet. Og mer enn et par dummy'er.

A screenshot from Polestar Precept: From concept to car ep.7 showcasing a buck in a production facility.

Dummy, i denne sammenhengen, betyr fysiske modeller av bilen skapt for vurdering og verifikasjonsformål. Et utvalg av disse dummy'ene lages for å vurdere bilens forskjellige aspekter: design, ergonomi også videre.

Bildesign har aldri før hatt tilgang til et mer kraftfullt og variert utvalg verktøy, fra CAD (Computer Aided Design) til VR-briller. Imidlertid er det noen egenskaper som bare kan vurderes i virkeligheten, i full skala. Hvilket er årsaken til at dummy'er fortsetter å være en så kritisk komponent i designprosessen. Både Polestar R&D-teamet i UK, og Polestar Design-teamet i Göteborg, benytter disse dummy'ene og de sendes mellom de forskjellige avdelingene inntil alle krav er oppfylt og alle aspekter er verifisert.

Lær mer om designet, prosessen og tilpasningene av dummy'ene i 7. episode av "Polestar Precept: Fra konsept til bil".

Tilknyttet

Beatrice Simonsson, standing in front of white Polestar 2.

Fem spørsmål til Beatrice Simonsson

Polestars sjef for produktadministrasjon og -spesifikasjon, Beatrice Simonsson, snakker om hva man føler når man lanserer en ny bil, og de indre og ytre kreftene som gjør at hun og teamet hennes aldri slår seg til ro.