Prosjekt Polestar 0: ekspertgruppen

Ofte føler vi kanskje at det rett og slett ikke lar seg gjøre å skape virkelige endringer. Men av og til har vi ikke noe valg, vi er rett og slett nødt til å finne en løsning. Det kan for eksempel være å ta bilbransjen med inn i en klimanøytral fremtid. For som munnhellet sier: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.

Text on a white Polestar 2 saying Polestar 0 project

Polestar ble ikke bygget av passive tilskuere. Det ble bygget av folk som utfordret det etablerte, fast bestemt på å gjøre det umulige mulig. Nettopp denne mentaliteten må til for å realisere Prosjekt Polestar 0, målet vårt om å skape den første virkelig klimanøytrale bilen innen 2030, som vi kunngjorde tidligere i år.

Virkelig klimanøytral betyr at vi ikke er avhengige av kompenserende tiltak, men reduserer utslippene i hele forsyningskjeden og produksjonen, og dermed endrer måten biler lages på.

Å oppnå full klimanøytralitet i hele verdikjeden er en enorm utfordring for et så komplekst produkt som en bil. Derfor har vi satt i gang en intern ekspertgruppe under ledelse av bilkonstruktøren og bransjeveteranen Hans Pehrson, og den har fått en sentral plass i vårt FoU-arbeid.

Prosjektet er delt i tre trinn frem mot målet i 2030. Vi er allerede er godt i gang med forberedelsene til den første fasen, som innebærer lanseringen av en åpen invitasjon til forskning og samarbeid. Denne verdensomspennende invitasjonen er ikke bare rettet mot leverandører, men også entreprenører, innovatører, investorer, universiteter, forskere, myndigheter og forbrukere generelt.

I tillegg fokuserer ekspertgruppen på å etablere samarbeid for å finne alle kilder til CO2e i hele forsyningskjeden, ned til den minste komponenten. Hvert eneste trinn, fra materialutvinning (eller resirkulert kilde) til levering av bilen, må evalueres basert på om løsningene er lett tilgjengelige eller krever mer forskning.

"Klimatiltak handler om samarbeid", mener Hans Pehrson. "Å oppnå klimanøytrale moderne produkter er helt nødvendig for fremtiden vår. Biler er komplekse, de består av titusener av komponenter og er avhengige av intrikate sjikt av leverandører og underprodusenter. Å gjøre bilen klimanøytral er derfor ikke bare ekstremt viktig, men også ekstremt vanskelig. Å forstå utfordringen og våge å ta fatt på den er det første trinnet. For å nå målet må vi samarbeide på måter som aldri er gjort før. Dette er ikke et soloprosjekt."

Invitasjonen til forskning vil bli fulgt av avansert teknisk arbeid og produktutvikling.

Prosjekt Polestar 0 er den største utfordringen vi kunne gi oss selv, og vanskelighetsgraden vil stige jo nærmere vi kommer null. I stedet for å fokusere på hindrene bør imidlertid bilindustrien se på risikoen ved å ikke sette seg vanskeligere mål, og huske at det umulige bare tar litt lengre tid. Vi har ikke et minutt å miste.

Tilknyttet

Polestar 4: everything you need to know

Polestar 4 er her. For å markere dette viser vår designsjef Maximilian Missoni deg de viktigste funksjonene og egenskapene som gjør Polestar 4 til en ny form for SUV coupé.