Prosjekt Polestar 0: åpen invitasjon til samarbeid om bærekraft

Forskjellige synspunkter gir et klarere bilde, og mangfold gir styrke. Derfor er samarbeid viktig for kreativitet og innovasjon, noe som trengs for å realisere vår visjon om en virkelig klimanøytral bil innen 2030.

AI-robot engraves marble stone with text saying A climate neutral car by 2030
Et fullstendig bærekraftig samfunn forutsetter at vi samarbeider på helt nye måter.
Hans Pehrson, sjef for prosjekt Polestar 0

Vårt eget månelandingsmål om å skape en virkelig klimanøytral bil, som vi har kalt prosjekt Polestar 0, ble kunngjort i april 2021.

Å bygge en bil med 0 CO2e betyr at vi må finne og eliminere hvert eneste CO2-utslipp tilknyttet forsyningskjeden vår, fra gruvedrift, materialforedling og -produksjon til transport over sjø og land. Det holder ikke bare å plante trær som kompensasjon for karbonutslipp. For å komme i mål satser vi på total transparens og uortodokse løsninger i hele forsyningskjeden. Det er likevel ikke nok. Vi må angripe sakens kjerne. Vi må samarbeide i et omfang vi aldri har sett før, og utnytte potensialet som ligger i forskjellige synspunkter, bakgrunner og ekspertise.

Derfor lanserer vi en åpen invitasjon til forskning og samarbeid der vi oppfordrer alle som har relevant kunnskap, ferdigheter eller innsikt, til å bli med oss på dette prosjektet. Invitasjonen er rettet til forskere, universiteter, leverandører, styresmakter, entreprenører, eksperter, innovatører, investorer og myndigheter. 

"Vi må for alvor ta fatt på globale problemer som ikke er løst ennå. Jeg er sikker på at gjennom forskning og samarbeid kan vi ikke bare bruke fortidens store innovasjoner på en ny måte for å oppnå tilsvarende resultater uten utslipp av drivhusgasser, men også utnytte løsninger som fremdeles er på idestadiet", sier Hans Pehrson, sjef for prosjektet Polestar 0 og tidligere sjef for forskning og utvikling hos Polestar. "Et fullstendig bærekraftig samfunn krever at vi samarbeider på helt nye måter. Det er derfor vi må skifte fokus, og vi ønsker å slå oss sammen med andre som er like fast bestemt som oss på å gjøre denne visjonen til virkelighet." 

Et spesialutnevnt Polestar-team søker nå etter samarbeidspartnere som kan bidra til å finne tekniske løsninger som vil eliminere alt CO2e i hele forsyningskjeden, uten å ty til kompensasjon.

For å bli vurdert for samarbeid og partnerskap ber vi alle som ønsker å delta, om å definere det spesifikke problemet de vil ta for seg, hvilket område det hører inn under, hva løsningen kan være, hvem de representerer og om det trengs forskning i forkant. Framlegg må ta for seg minst ett av følgende temaområder: materiale, bilfunksjon eller prosesser i forsyningskjeden for å oppnå 0 CO2e.

Det de fremtidige partnerne vil ha til felles, er en felles overbevisning om at null betyr null, at lavkarbonløsninger eller villedende kompensasjonsprosjekter er utelukket. Klikk her for å registrere din interesse i forskningssamarbeid. Prosessen er åpen mellom 23. februar og 23. mars 2022.    

Flere industriledere har allerede skrevet under intensjonsavtaler om forskningssamarbeid, inkludert SSAB, Hydro, ZKW, Autoliv, og ZF.

"Vi er ekstremt begeistret over å kunne presentere så sterke navn på vår første liste over partnere i denne utfordringen. De representerer nøkkelområder som stål, aluminium og elektrisk fremdrift. Resultatet av dette forsknings- og samarbeidsinitiativet vil ikke bare gagne prosjektet Polestar 0,men også andre deler av samfunnet", sier Hans Pehrson.

I tillegg til dette ønsket om samarbeidspartnere, vil Polestar nå ut til forskere i hele verden gjennom SDSN, verdens største akademiske nettverk som jobber for å støtte de bærekraftige utviklingsmålene og Parisavtalen, på søken etter nye partnere.

Vi er overbevist om at ved å slå sammen ekspertisen vår og se verdien av gjensidig avhengighet, både i og utenfor bilbransjen, kan vi sette fart på overgangen til en klimanøytral fremtid. Å nå målet vårt vil være det ultimate beviset på kraften som ligger i å forene forskjellige synspunkter.

Tilknyttet

Polestar 4: everything you need to know

Polestar 4 er her. For å markere dette viser vår designsjef Maximilian Missoni deg de viktigste funksjonene og egenskapene som gjør Polestar 4 til en ny form for SUV coupé.