Prosjekt Polestar 0: en målrettet innbydelse til samarbeid om å eliminere drivhusgasser

Solide konstruksjoner bygges fra grunnen av. Det samme gjelder bærekraftige produkter. For å kunne skape en bil som virkelig er klimanøytral, trenger vi et bærekraftig fundament først. Men å etablere et solid og bærekraftig grunnlag er ikke noe man kan gjøre på egen hånd. Det krever lagarbeid. Nettopp derfor søker vi nye samarbeidspartnere til prosjekt Polestar 0.

Campaign image for the Polestar 0 project showing a piece of steel on a black background.
Vi må bygge nye bærekraftige løsninger fra grunnen av, i første omgang med å sikre bærekraftige kilder for å bygge materialer av høyeste kvalitet.
Hans Pehrson

For å lykkes i å skape en fullstendig klimanøytral bil innen 2030 må vi tenke helt nytt når det gjelder hvordan vi lager biler, i første omgang ved å sikre det bærekraftige grunnlaget som er nevnt over. For å gjøre dette må vi utforske nye teknologier innenfor felt som mineraler, biobaserte kjemikalier og polymerer, elektroniske komponenter, edelgasser og andre grunnmaterialer. Derfor sender vi ut en målrettet invitasjon for å finne partnere som driver med de mest elementære byggeklossene innen materialutvikling, og få dem med på laget i prosjekt Polestar 0. Det omfatter bedrifter innen gruvedrift, biobaserte materialer og syntetiske materialer i toppklassen.  I dag følger alt fra utvinning av råmaterialer til produksjon av syntetiske kvalitetsmaterialer, prosesser som er utviklet og forbedret gjennom århundrer for å oppfylle kravene til moderne produkter. Dessverre er det sånn at mange av disse prosessene avhenger av råolje, naturgass og kull, noe som medfører utslipp av drivhusgasser. Bare gjennom kritisk gransking av tradisjonelle metoder for materialutvikling kan vi finne nye løsninger som er helt frie for utslipp av drivhusgasser. Og på denne måten kan vi legge et grunnlag som vi kan bygge fremtidens produkter på. "Det finnes ting som kan ordnes, og ting som ikke kan ordnes. I hvert fall ikke uten en grundig overhaling. Problemet med avkarbonisering er et eksempel på sistnevnte", sier sjefen for prosjekt Polestar 0 Hans Pehrson. "Vi må bygge nye bærekraftige løsninger fra grunnen av, i første omgang med å sikre bærekraftige kilder for å utvikle materialer av høyeste kvalitet. Tiden er moden for å riste av oss avhengigheten av fossile kilder og erstatte dem med løsninger uten utslipp av drivhusgasser." Selskaper, forskere og investorer som er aktive innen dette feltet og som deler denne visjonen, inviteres til å bidra til utviklingen i retning en mer bærekraftig fremtid. Hvis du er interessert i et slikt samarbeid, klikk her. Portalen for å melde sin interesse er åpen fra 14. september til 14. oktober.Siden den første åpne innbydelsen i februar har flere industriledere sluttet seg til prosjekt Polestar 0. Nye og eksisterende partnere som er ledende på sine områder, vil arbeide med en ekspertgruppe for Polestar 0 for å finne nyskapende løsninger som kan avkarbonisere hele forsyningskjeden og produksjonsprosessen til Polestar 0. Partnerne som allerede er kunngjort, Autoliv, Boliden, Bulten, Hexpol, Hydro, Ovako, Papershell, Pensana, Plasman, Sekab, SSAB, YFPO, Mistra Carbon Exit, Stilride, GG Group og ZF, dekker i fellesskap viktige felt som inngår i byggingen av en klimanøytral bil."Jeg er overveldet av den positive responsen og dialogene vi har hatt med selskaper, universiteter og andre partnere siden den forrige åpne invitasjonen, til tross for de store utfordringene vi alle står overfor", kommenterer Pehrson. "Ved å fortsette å fokusere på grunnmaterialene, og forhåpentligvis med enda flere partnere på dette feltet, er jeg sikker på at vi vil få etablert et solid fundament.""Hvis mange nok av oss har troen, er jeg overbevist om at det lar seg gjøre", avslutter han.  For å skape noe som aldri er gjort før, må vi tenke nytt på alle områder. Bryte med de tradisjonelle måtene å lage biler på. Starte forfra. Vi må legge grunnlaget og etablere et nytt, bærekraftig fundament som vi kan bygge fremtidens produkter på. Sette en ny, klimanøytral standard. For denne bilen og de som kommer i fremtiden.

Tilknyttet

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre fotavtrykk – hvorfor Polestar 3 endrer måten vi ser på SUV-er på

Det er ikke noen overraskelse at man ser SUV-er overalt. Som en av verdens mest solgte biltyper er det mye å like ved den allsidige og praktiske Sports Utility Vehicle. Fra å frakte en ungeflokk til fotballtrening og ta seg frem i humpete terreng i fjellene i Sentral-Asia, har alle steder, destinasjoner og yrker behov for store, praktiske og trygge biler. Men denne populariteten har sin pris, for verdens favorittbiltype er også en av verdens største bidragsytere av CO2-utslipp.