Polestar til den store kampen

Å være enig er lett. Å utfordre det etablerte, er ikke. Å drive fremgang betyr å stille spørsmål ved gamle og etablerte metoder. Å si nei, med andre ord. Nei til tidstyver. Nei til røyktepper og nei til snarveier. Så når det kommer til å følge bransjenormer er det et klart nei fra oss.

Nei betyr nei. Å avslå den gamle måten å gjøre ting på åpner opp for nye muligheter. Vi må gå lenger enn før. Gå mot strømmen. Gå for det.

Vi må gå for ett av de største øyeblikkene i amerikansk sport.

Mesterskapskampen i Americas National Football leage (NFL) er uten tvil en stor sak (de kaller det ikke the Big Game for ingen ting). Det siste ti-året har arrangementet hatt et publikum på rundt 100 millioner hvert år. Game Day har millioner av dedikerte fans klare til å se finalen, mens flere millioner sitter klare for å se det som har blitt et kulturelt fenomen på egenhånd: reklamene.

Dette er ikke en ordinær søndag. Disse reklamepausene er ikke ansett som avbrudd. De skaper en unik mulighet til å gjøre inntrykk på et stort publikum. Og det er hva vi har satt oss som mål å gjøre. Spre budskapet om mer bærekraftig mobilitet så bredt som vi kan.

Det er styrke i tall, som man sier. Med bakgrunn i det kolossale publikumet visste vi at vi må være tilstede.

Å stå på sidelinjnen er ikke et valg. Rett og slett fordi vi har mye vi skulle sagt om bransjen og våre ideer. Og enda mer om veien videre.

Nei til en skjult agenda. Fordi åpenhet er den eneste veien videre.

Nei til tomme løfter. Fordi vi gjør visjonene våre til virkelighet.

Nei til grønnvasking. Fordi våre ord er skrevet i stein.Nei til ekspedisjoner på Mars. Fordi vi prioriterer jorden.

Nei til å inngå kompromiss. Fordi vår fremtid er 100% elektrisk.

Alle liker å bli møtt med enighet. Bekreftelsen, det kollektive klappet på skulderen, og å ikke bli utfordret. Men for å styre bilindustrien i en ny retning må vi stille spørsmål ved alt fra produksjonsprosesser og materialproduksjon, til rapportering av karbonfotavtrykk og etikk i forsyningskjeden. Vi må si nei, for å komme dit vi skal.

Tilknyttet

Åndsfrender: GANNI

Basert på en felles vilje til å bryte med konvensjoner har Polestar gått sammen med det danske motemerket GANNI i anledning moteuken i København. Vi tok en prat med GANNIs grunnlegger Nicolaj Reffstrup om moralske forpliktelser, innovative lavkarbonløsninger og å komme ut av skapet som ikke bærekraftig.