Mer om aluminium med Polestar O₂

Når det gjelder bærekraft og sirkularitet er det mye snakk om tilvirkning og produksjon. Hvor mye utslipp skapes under prosessen, hvor stor andel grønn energi som brukes, hvor mange resirkulerte komponenter som er involvert og så videre. Men det du lager må også brukes om igjen og om igjen. Resirkulerte materialer som er av lavere kvalitet enn de opprinnelig var kan da ikke brukes til samme formål. Bærekraftig? Sikkert. Sirkulært? Neppe.

Merking og fargekoding gjør det mulig for gjenvinningsbedrifter å skille de ulike aluminiumslegeringene for å resirkulere de individuelt, noe som unngår forurensning blant sortene.
Sander Jahilo

Aluminium er et eksempel. Et materiale som er populært i bilindustrien på grunn av sin strukturelle styrke og miljøegenskaper. Til tross for at det er gjenbrukbart er prosessen for å separere aluminium energiintensivt. Gjenvinningsselskaper tar imot biler i form av en sammenpresset kube, som senere makuleres og separeres ved hjelp av magneter og andre teknikker.

"Bilindustrien er en veletablert kilde for metaller til gjenvinningsindustrien", sier Polestar sirkularitetssjef Sander Jahilo. "Men det er bare en brøkdel av det materialet som gjenvinnes i bilindustrien, siden det meste av det gjenvinnes ned til materialer med lavere kvalitetsgrad".Biler inneholder ulike aluminiumslegeringer, alle med egne spesifikke egenskaper. Gjenvinningsanlegg skiller per dags dato ikke mellom disse legeringene, men gjenvinner de som ett materiale. Resultatet blir aluminium som ikke lenger er passende i bruksområder med høye kvalitetskrav.Polestar O₂ tar hånd om dette problemet med en løsning som er like elegant som den er enkel: merket aluminium."Merking og fargekoding gjør det mulig for gjenvinningsselskaper å separere de ulike aluminiumslegeringene for så å gjenvinne disse individuelt, noe som forhindrer at legeringene forurenses", forklarer Jahilo. "Dette fører igjen til en lukket materialsyklus der aluminium kan resirkuleres med sin opprinnelige kvalitet intakt".Tilvirkning har alltid blitt sett på som et startpunkt. Hele ideen med siruklaritet er at det ikke lenger trenger å være tilfellet. Det er på tide å fokusere mer på hvordan et produkt kan demonteres og skapes på nytt, og her kommer materialet i første rekke.Det er på tide å snakke mye om aluminium.

Tilknyttet

Polestar 4: everything you need to know

Polestar 4 er her. For å markere dette viser vår designsjef Maximilian Missoni deg de viktigste funksjonene og egenskapene som gjør Polestar 4 til en ny form for SUV coupé.