Mono betyr mer: interiørmateriale-innovasjoner i Polestar O₂

Mangel på variasjon kan være en god ting.

Uttrykket "mono-materiale" beskriver bruken av en enkelt materialbase for å produsere komplekse produkter. Et kjøretøyinteriør med mono-materialer forenkler gjenvinningsprosessen og er et betydelig steg mot mere resirkulering. 

En resirkulerbar termoplast er det eneste materialet som brukes for alle de myke komponentene i interiøret: skumplasten, limet, de 3D-strikkede fibrene og lamineringen som er non-woven. Denne bruken av en enkelt materialbase kan redusere både vekt og avfallsmengde.

Det er derfor det sitter i hjertet av denne bilen.

01/03

The interior of Polestar O₂.

Dette mono-materialet har, på grunn av dets unike egenskaper, banet vei for en mer sirkulær definisjon av begrepet luksus. Det betyr vekk med energiintensiv materialseparasjon, som betyr at alle komponenter kan resirkuleres sammen, uten noe tap av materialegenskaper.

Ingen separasjon. Ikke noe avfall. Intet tap av materialegenskaper.

Ingen variasjon.

Tilknyttet

Beatrice Simonsson, standing in front of white Polestar 2.

Fem spørsmål til Beatrice Simonsson

Polestars sjef for produktadministrasjon og -spesifikasjon, Beatrice Simonsson, snakker om hva man føler når man lanserer en ny bil, og de indre og ytre kreftene som gjør at hun og teamet hennes aldri slår seg til ro.