Funksjon i varme og kulde: hvordan elbilbatterier påvirkes av ekstreme temperaturer

Elbiler spiller en sentral rolle for en renere, mer bærekraftig fremtid. For at elbiler skal bli allemannseie, må de optimeres for alle miljøer og forhold. Eksosutslippene må jo være null uansett om det er pluss 25 eller minus 25 grader ute.

Rekkeviddeangst er et vanlig fenomen blant potensielle elbileiere, og denne angsten bare forsterkes når vinteren og kuldegradene kommer. Det stemmer at rekkevidden påvirkes av kulde, men det er viktig å være klar over at rekkeviddereduksjonen er forbigående. Dessuten kan visse justeringer minimere effekten av kulden.Siden kulden påvirker de elektrokjemiske reaksjonene som skjer i elbilbatteriet og får alt til å gå saktere, kan ladetiden øke om vinteren. Å sørge for at batteriet er over frysepunktet før lading kan bidra til å unngå litiumplettering, som forårsaker aldring og forringelse av batteriets ytelse. De fleste elbiler har uansett en eller annen form for temperaturregulering i batterisystemet som hindrer høy spenning hvis batteriet er for kaldt.

En studie fra den amerikanske bilistforeningen AAA konkluderte med at temperaturen alene kan redusere rekkevidden med 10–12 % og at bruk av bilens klimaanlegg kan føre til et rekkeviddetap på 41 %. Hvis elbilen parkeres og lades i en oppvarmet garasje, vil det hjelpe batteriet å takle kalde vintere mer effektivt samtidig som ladetiden blir betydelig kortere.

Det er en god idé å forhåndsvarme elbilen mens ladingen pågår i stedet for å trekke strøm fra batteriet, siden bilen da bruker nettstrøm til å oppvarming. På den måten oppnår man maksimal rekkevidde, siden det krever mindre energi å opprettholde en bestemt temperatur enn å endre den.Nå skal vi ta for oss den andre enden av temperaturskalaen.

Temperaturen har stor innvirkning på batteriforringelsen siden den påvirker de kjemiske reaksjonene i batteriet. Akkurat som lave temperaturer får alt til å gå saktere, kan høye temperaturer føre til raskere reaksjoner, som kan føre til uønskede reaksjoner som får batteriet til å svekkes raskere.Hvis elbilen parkeres på et kjølig sted, som en garasje, holdes batteriet på en optimal temperatur. Selv om de fleste elbiler som nevnt har et batteristyringssystem som overvåker temperaturen og hindrer at batteriet blir for varmt, frykter mange elbileiere at det kan være utrygt å kjøre i ekstrem varme på grunn av batteriet. Denne frykten er heldigvis helt ubegrunnet. Elbiler er trygge å bruke i all slags vær, også i ekstrem varme. Bare plugg inn, lad opp og kjør i vei.  

En studie viser at rekkevidden kan synke med 17 % ved bruk av klimaanlegget når man kjører. Som nevnt er forhåndsklimatisering og forkondisjonering viktig for å takle ekstrem kulde, og det samme gjelder varme. På langturer kan man maksimere rekkevidden ved å kjøre i kjøligere forhold, hvis det er mulig. Å begrense bilens vekt ved å bare pakke det nødvendige og unngå å bruke gassen og bremsen for mye, er andre måter å oppnå lengst mulig rekkevidde på.

Selv om det stemmer at ekstreme temperaturer har negativ virkning på en elbils batteri og dermed bilens rekkevidde, er det mange måter å redusere denne virkningen på og maksimere kapasiteten til elbilbatteriet. Ingen biler er immune mot værforhold (heller ikke bensinbiler). Med litt ekstra planlegging og enkelte justeringer kan en elbil yte sitt beste uansett temperatur.

Tilknyttet

Reversrace i Polestar 4 med en eks-rallyfører

To førere. En isete bane. Polestar 4. Og kappkjøring i revers.