Grønn lading: slik bidrar du til overgangen til fornybar energi

Overgangen til grønn energi er nøkkelen til å oppnå klimanøytralitet. For å gjøre denne overgangen mulig, er det åpenbart at myndigheter, næringsliv og akademiske institusjoner må påta seg det meste av ansvaret – men ikke alt. Ved å gjennomføre tiltak på personlig nivå kan hver og en av oss være med på å skape et paradigmeskifte.

Two light bulbs with a person turning one of them on.

Bytt strømavtale

Dette er sannsynligvis den enkleste og raskeste måten du kan involvere deg i den grønne overgangen på. Kontakt strømleverandøren din og se om de tilbyr strømavtaler med fornybar energi eller grønne strømavtaler. Vanligvis innebærer disse avtalene at du må betale litt mer for strømmen per måned, men samtidig er du med på å stimulere leverandøren til å fortsette satsingen på grønn energi.

Krev økt transparens fra ladeleverandøren din

Vi mangler data om hvor stor andelen av grønn energi i det globale ladenettverket er. Be de som driver den lokale ladestasjonen din, om å oppgi informasjonen du trenger for å gjøre et velfundert valg av strømkilde for elbilen din.

Støtt underskriftskampanjer

Det finnes en lang rekke initiativer som krever at myndighetene slutter å investere i fossilt drivstoff og forplikter seg til å oppnå 100 % fornybar energi. Bruk stemmen din og krev en renere fremtid.

Sørg for en grønn arbeidsplass

Dersom arbeidsplassen din fremdeles ikke har investert i ladepunkter, bør du finne ut hvorfor. Hvis den allerede har tilpasset seg elbilrevolusjonen, så er det flott. For å sørge for at bilparkens potensiale utnyttes til det fulle, bør du likevel ta en prat med sjefen eller personalavdelingen for å forsikre deg om at ladepunktene bruker grønn energi.

Lad elbilen når strømnettet er på sitt grønneste

Med mindre den omdannes, kan ikke strøm lagres, men må brukes umiddelbart når den produseres. Med mindre strøm fra fossile brennstoff og mer fra væravhengige kilder som vind- og solkraft, går strømnettets karbonintensitet opp og ned i løpet av dagen. Avhengig av hvor du bor, finnes det selskaper, akademiske institusjoner og frivillige organisasjoner som samler inn data om når det er best å lade. I Storbritannia har for eksempel WWF, National Grid and Environmental Defense Fund Europe utviklet et karbonintensitetsvarsel inndelt i regionale nivåer. 

Skriv til politikere og be dem støtte grønn energipolitikk.

Din stemme er viktig for de folkevalgte, så ikke undervurder påvirkningskraften din! Grønn energi bør ikke bare drive biler, men også politikerne. For å få gjennomslagskraft, må de støtte grønn kraft.

Invester i solpaneler

Til slutt er det verdt å trekke frem en mer konkret måte å bidra til grønne overgangen på: monter solpaneler på taket ditt. Det er selvsagt ikke alle som har muligheten til dette, og det sirkulerer en del feilinformasjon om temaet, så det er best å sette seg godt inn i emnet før du gjør en investering. Hvis du får det til, kan det imidlertid gi god gevinst både for miljøet og lommeboken din.

I den store energiovergangen må absolutt alle være en del av løsningen. Vi kan ikke bare sitte og vente på at institusjoner og myndigheter skal ordne opp. Den grønne kraften ligger i folkets hender.