Grønn lading: nye teknologier

Elbilrevolusjonen sprer seg raskt. Det gjør også behovet for strøm. Dessverre er det sånn at i dag er det meste av strømmen i strømnettet ikke ren. For å redusere karbonutslippene i energisektoren og gjøre strømnettet grønt, trenger vi teknologiske nyvinninger. Og når vi snakker om å gjøre ting grønne, finnes det noen bedre inspirasjonskilde enn naturen?

Woman using a pipette to drop water into a glas.

For øyeblikket utforsker vi mulighetene til å generere energi fra vind, vann og sollys. Disse grønne løsningene er skalerbare og økonomisk gjennomførbare for ca. to tredjedeler av verdens energiforsyning. Hvis vi ikke setter fart i bruken av fornybare energiteknologier, kan imidlertid faktorer som økende energietterspørsel og befolkningsvekst vokse raskere enn avkarboniseringen av energisektoren. 

Eksperter jobber også hvileløst med å utvikle nye ideer. En av de mer lovende retningene som utforskes, er å høste energi fra temperaturforskjellene mellom overflatevann og dypvann i verdenshavene, såkalt havvarmekraft (OTEC). Slik kraft gir konstant, jevn strøm døgnet rundt, uten behov for energilagring. Selv om det første anlegget som produserte nettooverskudd av strøm, ble utviklet så tidlig som i 1990, regnes OTEC fortsatt som umoden teknologi.

Å utnytte vannets kretsløp og hente strøm fra regnvær kan være en annen metode for å øke tilgangen til fornybar energi. Elektrisitet kan utvinnes fra regn ved å la regndråper falle på en spesiell overflate som fanger den kinetiske energien i vibrasjonen fra dråpene (et såkalt piezoelektrisk materiale, som kvarts). Inntil nylig har ikke eksperter klart å få regndråper til å produsere vesentlige mengder strøm, men vi kan stå foran et gjennombrudd. Ny forskning har funnet en metode som kan skape tilstrekkelig ladning med én dråpe regn, vann fra vannforsyningen eller sjøvann til å drive 100 LED-lyspærer.

Fornybare energikilder som vind og sol kan ikke produsere elektrisitet konstant og kontinuerlig. Derfor forsøker vi også å finne nye metoder for lagring av grønn energi som kan brukes når det er mangel på vind og sollys. Et eksempel er svevende svinghjul. Å bygge svevende svinghjul som kan spinne uten å miste energi, er en mulig løsning for energilagring. Så lenge hjulet roterer, lagrer det energien som opprinnelig satte det i bevegelse. Når energien trengs, kan den omgjøres til elektrisitet. 

Alle disse ideene er spennende eksempler på hva naturen kan gi oss. De viser at inspirasjonen finnes, at reelle løsninger er nærmere enn mange tror, og at vi har kommet langt i arbeidet med å skape en fullstendig fornybar strømforsyning og oppnå virkelig bærekraftig elbilisme.